Данъчна политика – трябва ли да останат непроменени данъчните ставки, или да се увеличат, или намалят респективно? Това касае, както и ТБО, така и данъците за движимо и недвижимо имущество, които са основните източници на приходи в общинската хазна.  От друга страна, в следващия мандат трябва да бъдат реализирани немалко проекти, ремонти, както и намиране на съфинансиране за реализация на европейски програми. Откъде може да се намери финансиране и неизбежно ли е тегленето на нови заеми?

Това е втората тема от поредицата от материали на TrafficNews, която ще засегне 8 въпроса от първостепенно значение за развитието на Община Пловдив.

Идеята е, като обществено отговорна медия, да представим на пловдивчани акцентите в програмите на кандидатите на напълно равни начала.  Участниците в анкетата са седем – кандидатите за кметове на ГЕРБ – Здравко Димитров, НФСБ/ВМРО – Славчо Атанасов, БСП – Николай Радев, ЗС „Александър Стамболийски” – Георги Колев, Съюз за Пловдив – Дани Каназирева, Демократична България – Атанас Костов и Кауза Пловдив – Николай Бухалов.

Ето и техните отговори:

Здравко Димитров – ГЕРБ:  Предвиждам да повишим приходите в общинския бюджет, без да вдигаме местните данъци и такси, трябва широк дебат за финансовата политика

Предвиждам да повишим приходите в общинския бюджет, без да вдигаме местните данъци и такси. У хората трябва да остават повече пари. Аз съм привърженик на ниските данъци, но не съм популист. Нямам намерение да обещавам всичко, само и само да бъда избран. За мен честността е недно от  най-важните качества! Пловдивчани трябва да знаят, че общината не е изцяло свободна да решава каква данъчна политика да налага и реализира. Можем да разработваме собствени ставки за местните данъци и такси, но те да са съобразени с утвърдена от Министерството на финансите методика. Ако това ще се променя, трябва да има национален дебат за децентрализацията на бюджета. Аз смятам, че трябва да има по-тясна обвързанаст между това какви приходи събира общината и парите, които получава обратно от републиканския бюджет.

Сега няма да говоря за конкретни ставки. Те ще са функция на две неща – какво мислят пловдивчани и какво можем да приемем като създадем новото дясно-центристко управленско мнозинство в Пловдив. В този процес е важно да чуем и експертите. Моята позиция е, че трябва да намерим максимално съгласие в Общинския съвет. Това съгласие трябва задължително да получи одобрението на пловдивчани особено когато става дума за общинските финанси. Решението дали да има увеличение или намаление на местни данъци и такси и как да се осигурява финансирането на нови проекти, трябва да има подкрепа от гражданите и максимален консенсус в Общинския съвет.

Славчо Атанасов – НФСБ/ВМРО: Преработваме всички данъци в Пловдив, може да се управлява добре с ниски данъци и голяма събираемост

 Пловдивчани трябва да получат справедливи данъци. Защото високите данъци хазна не пълнят. Не съм го измислил аз, но съм проверил тази аксиома в практиката. Когато натовариш хората с тежки налози, те спират да ги плащат. Това е прословутата крива на Лавал. В момента общината има 19 млн. лв. несъбрани данъци. Това показва ясно какво трябва да се направи. Всички местни данъци и такси трябва да се преосмислят сериозно. Защото в Пловдив се получиха някои абсурдни и парадоксални неща. Нормално ли е данъкът за автомобилите да е по-висок от софийския? Нормално ли е на практика да плащаме допълнителен данък сгради чрез високата и незаконна такса смет? Нормално ли е да плащаш за дублирани услуги или за такива, които всъщност не ползваш? Не е нормално. Затова казвам, че по отношение на данъците трябва много сериозно да се преосмисли всичко - начините, по които се калкулират местните данъци и такси. И след това намаляването им до справедливи размери. Трябва да се въведе ясна и прозрачна методика, защото в момента управлението формира налозите с неясни аргументи, надписват се административни услуги, които реално не се извършват, но пловдивчани и фирмите са задължени да ги плащат.

Такса смет е несправедливо висока и незаконна. Ако през 2007 сумата е била общо 15 милиона, сега тя е 36 милиона. А Пловдив не е станал по-чист. В момента тя се определя на базата на данъчната оценка, но промените в закона казват, че трябва да се определя на база количество отделен отпадък. Ние имаме волята и ще въведем тази нова система за определяне на такса битови отпадъци. Така е справедливо и законно. До приемането й, разликата между такса смет за жилищни и нежилищни имоти, включително такива за стопанска дейност на граждани, юридически лица и еднолични търговци, и таксата, която се начислява на физически лица, да бъде не по-голяма от 30%.

Данъкът за автомобилите също трябва основно да се преработи. В тарифата на общината има и противоречие в коефициентите за екологичност. В Наредбата на Община Пловдив цялата философия е сбъркана. В София залагат на минималния коефициент, докато тук целта е да се напълни бюджета с по-високи данъци. Това не е правилна политика, защото не стимулира хората да карат по-чисти автомобили. Всяка година от данък МПС общината залага над 20 млн. лв., които трябва да се инвестират в пътната инфраструктура. За четиригодишен мандат това са 80 млн. лв. Тези средства трябва наистина да отиват за пътна инфраструктура, което сега не се случва.

В моя мандат аз доказах, че градът може да се управлява с по-ниски данъци, без големи заеми и с висока събираемост. Решението е в баланса между тези финансови механизми. Данъците и заемите трябва да са разумни и да са насочени единствено към проекти, които директно ще стимулират развитието на града, например нужната инфраструктура. Чувството за мярка и баланс е много важно тук. Държавата също има своя дял за развитието на града.   

Николай Радев – БСП: Налагаме нова данъчна политика, намаляваме финансовото бреме за пловдивчани

Ние от БСП очакваме тежко наследство от Иван Тотев в сферата на финансите – изчерпан бюджет и подписани договори, чието изплащане през следващите години ще блокира всякакви възможности за инвестиции в полза на хората. Затова „БСП за България” в платформата си сме заложили нов начин на формиране на бюджета . Това означава ясно изразени цели и приоритети, обвързани с дългосрочните планове за развитие на града. При очакваното тежко финансово наследство е необходимо стриктно спазване на приоритетите в бюджет, което ще предпази пловдивчани от увеличаване на данъци и такси. Ще бъде реализирана всяка възможност за намаляване на данъчното бреме при добри финансови резултати в Общината. Стартиране на проекти, търгове и конкурси ще има само при осигурени средства. За нас приоритетни са първо социалните дейности - здравеопазване, образование, подпомагане на талантливи деца и на пловдивчани в нужда (а не на граждани, които не желаят да работят). Второ, опазване и развитие на пловдивското наследство – културни институции, тепетата, река Марица, архитектурните паметници като Стария град, Главната улица, домовете на бележити българи, живели и творили в нашия град и др. Трето, пред държавата ще бъдат поставени искания за финансиране на нормативно подготвени и архитектурно-инженерно разработени големи инфраструктурни проекти, които са предварително обсъдени с пловдивчани. Ревизията на дейностите и изразходването на средства от сегашното управление имат задължителен характер. Търсенето на отговорност от кмета и общинските служители за изплатените средства за нереализирания Транспортен проект, както и за прахосаните огромни суми, не стои под съмнение.

Георги Колев – ЗС „Александър Стамболийски”:  Въвеждаме гъвкава финансова политика, а не данъци на „калпак”. Широки обсъждания за бюджета на града и районите

Отговорът на въпроса дали трябва да се вдигат, или намаляват местните данъци и такси, както и дали е неизбежно тегленето на нови заеми безалтернативно минава през точен анализ на финансовото състояние на Община Пловдив. Той може да бъде постигнат само след ревизия още в първите дни от новия мандат. Няма кмет, който да иска да вдига данъците, но ако финансовото положение налага това, коригирането на налозите трябва да се направи след внимателен преглед на ставките, а не „на калпак“, т. е. да се увеличи механично даден данък за всички.  Примерно да се прегледат за дисбаланси данъците върху МПС-тата по класове и екологични категории и да се прецени кои ставки може да бъдат увеличени и кои – намалени.

Гъвкавата политика при данъка върху недвижимите имоти и сгради пък може да бъде инструмент за собствениците на сгради паметници на културата. Те могат да бъдат насърчавани да реставрират и ремонтират къщите си след съгласувателни процедури с НИНКН, разбира се. Например Община Пловдив може да освободи частните собственици, реставрирали сградите, част от културното наследство, от данък сгради за срок от 10 години. Това ще ги стимулира да инвестират в имотите си, а по този начин и в архитектурното богатство на града.

Принципът на плащането на таксата върху битовите отпадъци също се нуждае от преразглеждане – ясно е, че самотен възрастен човек с голям имот в центъра плаща незаслужено много, защото налогът е обвързан с данъчната оценка. Това обаче не е в правомощията на нито една община, а за законодателни промени в тази сфера от години само се говори.

Евентуалните нови заеми също трябва да бъдат обмислени много внимателно – ясно е, че за важните инфраструктурни обекти си струва Община Пловдив да поеме известен финансов риск, теглейки нов кредит. Условията обаче трябва да бъдат съобразени с плащанията по вече взетите заеми и да се договорят гратисни периоди, които да гарантират, че няма да се стигне до ситуацията, в която заради вноските по кредитите няма пари за дребни разходи като ремонти на тротоари, квартални градинки и т. н.

Важни акценти в работата ни ще бъдат:

-Широко и навременно обществено обсъждане на предложенията за бюджет по райони  и на общинско ниво;

-Ще дадем възможност на районните кметове да управляват средства за важните проекти по места чрез децентрализиране на финансовите средства

-Публично обсъждане и достъпност до подробностите по големите капиталови разходи;

-Ще прегледаме и анализираме всички обществени поръчки с цел предотвратяване на проблеми и допълнителни разходи;

-Ще създадем публичен регистър на всички договори;

-Ще следим стриктно работата на общинските дружества и финансовата им ефективност;

-Активно ще работим за развиване на информационната система за събираемост на данъци и такси с цел по-добро и целенасочено управление на публичните средства;

-Ефективно управление на общинските имоти и недопускане на безстопанственост и разхищения;

-Ще подобрим обслужването и облекчим режима за издаване на  разрешителни в съответствие със законовата и нормативна база;

-Ще работим активно по социални и образователни проекти;

Оптималното, прозрачно и разумно управление на финансовите инструменти, неминуемо ще осигури по-добри финансови резултати и възможност за подобряване на всички сфери на обществения живот в града.

Дани Каназирева – „Съюз за Пловдив”:  Данъците в Пловдив са несправедливо високи,  намаляваме ги след анализ

Данъчната политика е един от основните ми приоритети от 2012г. Няма година, в която моята група да не внася предложения за намаляване на данък МПС, тъй като от изготвения от нас анализ още преди години между Пловдив и София показва, че Пловдив е рекордьор в данък МПС. Категорично не считам, че по-ниските данъци и такси водят до по-малко бюджетни средства. Напротив, те повишават събираемостта на данъците, защото високият данък МПС доведе до много пререгистриране на автомобили в Пловдив-област, именно с цел избягване на високия данък МПС. Тук е и момента да споменем, че и редица транспортни фирми регистрират МПС-тата си извън границите на Община Пловдив именно с тази цел.

Такса смет да не говорим, че за бизнеса е един тотален грабеж спрямо работещите хора, защото няма как един офис да изхвърля боклук 35 пъти повече отколкото едно домакинство. Данъците и таксите са несправедливи и няма оправдание, което да позволи тази грозна кражба, която се извършва спрямо пловдивчани от много години, така че аз предвиждам пълен анализ и намаляване на данъците и таксите до реалните разходи, които Общината прави за предоставянето на съответната услуга.

 Относно това как ще се компенсира, ще се компенсира, когато се проверят всички цени, на които се извършват обществените поръчки, защото не е тайна за никой, че много от тях се надписват и пловдивчани ги плащат многократно, а да не говорим за дефицита в експертизата, която съществува в Общината.

Николай Бухалов – „Кауза Пловдив”:  Данъците не трябва да се променят,  ще работим за по-пълноценно управление на еврофондовете

Смятам, че данъчната тежест не трябва да се променя. В момента събираемостта е добра и, ако се запази или се увеличи с малко, общината ще разполага с достатъчно средства за реализиране на проектите.

Еврофондовете трябва да се използват по-пълноценно. Като пример ще посоча, че в настоящия мандат в сектор „Социална политика” са спечелени европроекти за около 21 милиона, а в предишния бяха за 16 милиона.

Атанас Костов - "Демократична България": Пловдив има нужда от балансиран бюджет със справедливи ставки към всички

Приоритетите ни при управление на местния фиск са балансиран бюджет, ефективност на разходите, при ясно аргументирана нужда, когато ползите надвишават разходите, и прозрачност на управлението с текуща отчетност.

Ако се спазват тези принципи, ще се появят възможности за съкращаване на данъчни ставки, а не натиск за тяхното увеличение. Практиката показва,че в редица случаи увеличението на ставките не води до увеличение на приходите (в левове). Т.е. трябва да се положат основите за бюджет, чиито текущи разходи са управляеми и изпълними с консервативни очаквания за приходите.

Разпределението на тежестта между отделните приходоизточници е въпрос на справедливост и честност към данъкоплатеца, към всеки пловдивчанин. Таксите би следвало да финансират единствено конкретни услуги. Останалите разходи, които не са публични услуги, се финансират с данъци. Общината и до днес не прави това разграничение.

Капиталовите разходи не би следвало да създават натиск върху текущото изпълнение на местния бюджет. Това е възможно, ако се следва икономическа логика в инвестиционната политика, т.е. вложеното да има конкретно измерение и инвестицията да има смисъл. Това прави възможно и дълговото финансиране на капиталовите проекти, което е отговор на един много често задаван въпрос.

За капиталово финансиране не трябва да се изключва и възможността за постъпления от приватизация на общински активи, които не са необходими за извършване на присъщите за общината дейности.

По отношение на прозрачността на бюджета може и трябва да се извършат някои съществени подобрения. Имаме примера на републиканския бюджет, който през последните години се изкачи в класациите за бюджетна прозрачност. Това включва усилия и капацитет да се публикуват данните в лесно достъпен и разбираем вид, редовност на публикациите, покритие на текущото изпълнение и на дълговата позиция

Ако стана кмет на Пловдив: Проблемът с трафика, паркирането и автобусите – отговарят фаворитите7-те кандидати с най-голям потенциален вот отговарят по 8 теми от първостепенно значение за общината