Три текста, публикувани в TrafficNews, описващи две последователни нарушения на адв. Атанас Костов , свързани с нерегламентирано паркиране според местната и национална наромативна база и последвалата санкция от страна на КАТ, са причина кандидатът за кмет на Пловдив на Демократична България да поиска право на отговор, позовавйки се на чл. 188 от Изборния кодекс. Макар, че според ал. 2 на същия член "отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря" , а текстът, изпратен до редакцията на TrafficNews надвишава общия обем на трите публикации, ние публикуваме писмото му в пълен обем и без редакция. 

Уважаеми дами и господа,

 

Тъй като аз наистина съм един от тези хора, на които им пука за екологията на този град, много рядко в градска среда ми се случва да управлявам личния си автомобил. В повечето случаи карам колело или използвам градския транспорт.

Във вашата медия за няколко дни бяха публикувани три статии със  заснет моя автомобил, по които бих искал да отбележа следните обективни факти. Първата снимка касае ситуация, в която колата ми е спряна до зала “Колодрума”. На тази дата детето ми беше болно(раполагам с документи за лекарски преглед и рентгенова снимка) и тъй като е трябвало жена ми да го пренесе на ръце от колата до вкъщи, колата ми в рамките на пет минути е била паркирана по този начин – забележете не от мен, след което е преместена на паркинга пред залата. Снимката, която разпространихте е дело на интернет трол(лице с неясна самоличност) под името  Ivan Andonov, което няколко дни се “вихреше” във “Фейсбук” групата “Забелязано в Пловдив”, убеждавайки целият град “колко е зле Атанас Костов да нарушава закона, след като е тръгнал да става кмет”. Постфактум това лице беше блокирано от администраторите на споменатата “Фейсбук” група поради тенденциозността на постовете и коментарите му, насочени срещу моята личност. Журналистическата обективност на вашата “статия” може би трябваше да отрази и този факт, който вие много удобно пропускате. Големият въпрос тук е защо разследвате “мои административни нарушения”, но не и интернет престъпления на лице, чиито материали използвате!?

На следващият ден отново публикувахте снимки от публикация на  трола Ivan Andonov, от “Фейсбук” групата “Забелязано в Пловдив”, които показват как колата ми е снимана пред кантората ми, “спряна не повече от пет метра от кръстовище”. Тук отварям една скоба – поведението на лицето Ivan Andonov сочи, че в рамките на няколко дни това лице тенденциозно върви след мен с фотоапарат, за да ме дебне къде и как ще паркирам – пред дома ми, пред офиса ми и т.н. Този факт отново остава незабелязам във вашите статии, някак случайно!?!? Некоментиран от вас е и фактът, че поведението на въпросния трол осъществява хипотезата на чл.144а, ал.2 от НК. Този текст закрепя правилото, че следене е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Да следиш някой, с цел снимайки го да го злепоставиш е престъпление, т.е вие дами и господа, като медия през последните няколко дни пряко и тенденциозно съучаствате в извършването на престъпление против мен(за справка виж чл.20 от НК), осъзнавайки, че използваният материал е заснеман с цел да ме злепостави. За това деяние в описаната хипотеза, собственикът на вашата медия ще носи наказателна отговорност за съучастие, заедно с извършителя на деянието по чл.144а, ал.2 от НК – факт, с който възнамерявам да сезирам прокуратурата.

Фокусирайки се върху тази конкретна ситуация следва да кажа, че аз имам право на платено паркиране на ул.”Цоко Каблешков”, за което разполагам със съответните документи от Община гр.Пловдив. Пред сградата на офиса ми има място за две коли. Изпращам ви снимка на “неправилно паркирана” кола на човек, живущ в същата сграда от днес 24 октомври 2019г., моля да сезирате КАТ и за това нарушение, тъй като за същото обвинявате мен.

Каква е разликата? От тук до края на годината възнамерявам да ви изпращам снимка на кола всеки ден, която е спряла на същото място. Моля да сезирате всеки ден КАТ, както и да публикувате снимка на колата “и собственика й, който погазва закона” в противен случай ще приема, че поведението ви е насочено към неспазване на закона и двойни стандарти, касаещи обективността ви. В момента улица “Цоко Каблешков” е в ремонт по цялото и продължение, т.е има място за паркиране на две коли. “Вашата снимка” показва едно – дали моята кола ще е на това място или някоя друга кола, очевидно няма значение, винаги някой ще е в нарушение, което се санксионира от органите на КАТ, не от дадена медия. Място за паркиране на тази улица няма, това е ситуцията в целия град – изваждането на конкретни факти от контекста, само за да се обоснове нарушение на дадено лице е едно поведение, което води към създаването на изопачени факти. Административните нарушения не са престъпления, в случая те се наказват с глоба от 50лв. и това определено не е “погазване на закона”, в контекста, който вие внушавате. По-интересно е друго, а именно, че статията Ви отново не отговаря на обективната истина, тъй като в деня, в който сте публикували снимката, моят личен автомобил не е управляван от мен, а от трето лице – жена ми, както ви казах, аз съм колоездач. Ето защо, кой е управлявал колата ми при това паркиране остава едно обстоятелство, което вие само твърдите, но доста необосновано и недоказано с израза “Костов отново погази закона”, което е клевета, нанесена публично чрез печатна медия – в хипотезата на чл.148, ал.2 от НК, във връзка с чл.148, ал.1, т.3 от НК. За да сте спокойни ще кажа, че актът по темата, който сте отразили във вашата медия е обжалван, тъй като е съставен без свидетели, без снимки към него, на другия ден от извършеното нарушение, на човек, който не е управлявал автомобила и т.н – все куп закононарушения, също като при вашите статии. Странно е според мен една медия, извършваща престъпления, да обвинява един гражданин в “погазване на закона”, не мислите ли?

Тъй като вече разбрахте, че сте участвали в извършването на две престъпления, бих искал да ви обърна внимание и върху един трети, тежък незаконосъобразен факт с ваш адрес, а именно, че сте използвали незаконосъобразно и публично мои лични данни. Номерът на моята кола обиколи целия град публичното пространство именно чрез вашата медия. Номерът на колата ми е начин, аз да бъда индивидуализиран като личност. Съгласно чл.4 от Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО: „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Нарушаването на мои лични данни и разпространяването им чрез медия води до санкция по чл.84-85 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл.83 от Регламент 2016/679. По повода ще бъде подаден сигнал до Комисията за защита на личните данни.

По темата естествено е сезирана ЦИК, тъй като всичко това се извършва публично, от електронна медия, с цел да се навреди на имиджа на участник в изборния процес. Надявам се това право на отговор в хипотезата на чл.188 от Избирателния кодекс да бъде публикувано в точния му текст. В противен случай, ще извършите поредното закононарушение в този казус!

 Изпращам Ви снимка на колата, паркирана днес на същото място  - пред офиса ми, моля изрично да отразите във вашата медия дали водачът на тази кола е получил акт за нарушението - да кажете на всички кой е той и номерът на колата му(надявам се последното да приемете като чиста ирония, за да не ви съди още някой). Моля със същото нарушение да сезирате КАТ и по отношение на неправилно спрял автомобил от предизборната кампания на Здравко Димитров, брандиран с неговите имена.

Днес 24 октомври 2019г. в 11ч. сутринта този автомобил случайно е бил заснет от мой познат, минаващ от там. Автомобилът е спрян на по малко от пет метра от кръстовището на ул.”Гладстон” до новата “Галерия 2019”. Моля да вземете стамовище със статия по темата “погазен ли е закона” от Здравко Димитров или не, както и да публикувате снимката за паркирането на този автомобил, която ви изпращам.

TrafficNews прави специална рубрика "Забелязано от адвокат Костов"Опитите да се замеси медията в "Туйн Пийкс" - сценарий граничат с параноя