Чистят спешно река Марица с границите на Община Пловдив с 1,5 млн. лева с ДДС. Това става ясно от директно договаряне, публикувано в профила на купувача на градските власти.  Договорът ще бъде подписан с фирма ПИМК, като тя ще трябва частично да разчисти коритото на реката.

От документацията става ясно, че кметът Здравко Димитров е обявил  частично бедствено положение, считано от 30.09.2022 г. на територията на община Пловдив, поради пряката и непосредствена опасност от наводнения, причинени от намалената проводимост на водите на река Марица.  Комисията, назначено от него е установила  компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на реката, както и наличие на дървесни видове, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите във всичките й участъци на територията на реката.

В констативните протоколи са предложени неотложни, спешни и конкретни действия с цел превенция на риска от наводнения, включително спешно привеждане на всички участъци от реката във вид, съответстващ на разпоредбите на План за управление на риска от наводнения.

Реката ще бъде разделена на 7 участъка, които ще се чисти.  Директното договаряне ще се направи с фирма ПИМК, която трябва да извърши всички дейности, в рамките на 90 дни.

Припомняме, че в момента тече обществена поръчка за проектирането на почистването на цялото корито на реката, като оферти са подали няколко фирми и института. Преди две години кметът искаше да възложи цялото почистване пак чрез директно договаряне, но тогава спорове в местния парламент доведоха до прекратяване на поръчката.

Кметът: Не трябва едно дърво да остане в Марица! Птичките са ми скъпи, но хората са ми по-милиДжунглата в река Марица скара Здравко Димитров и общинските съветници