Поредната преработка на проекта за новия лъч на Околовръстното на Пловдив ще се наложи  заради неправилно съгласуване между институциите. Проектът, който се чака от десетилетие и ще  свърже Скобелева майка с Асеновградско шосе, има избран изпълнител от лятото, но така и не може да започне.

Този пъти препъникамъкът се оказва отклонение от 42 см на надлеза на жп линиите, както и неточност при планирането на отводняването на бъдещето трасе. Поради това Община Пловдив, която направи преди години проекта за пътя и го дари на АПИ, сега ще похарчи нови 30 хил. лева за актуализация на заданието.

Поръчката е с директно договаряне  към проектната на сегашното задание от „Пътпроект”, като те трябва да преработят два подобекта -  плана за отводняване и хидравлични изчисления на окопи и надлез над ж.п. линия.

В мотивите е записано, че при въвеждането на новия ПУП на пътя се констатира, че НКЖИ не го съгласува, тъй като е необходима неотложна преработка и съвместяване на плана за отводняване в контактния участък от 3,2 км за двата проекта на пътя и жп линията. Надлезът, който минавал над линията – Пловдив – Крумово попада в новопроектиран подучастък на проекта на НКЖИ.  В мястото на пресичане нивелетата на жп линията е завишена с 42 см, което налага да се преработи проекта за надлеза, поради недостиг на височинен габарит.

Поради това трябва да се направи нов проект, а след това да се съгласува и новия ПУП на зоната. Проектантите трябва да са готови до 30 дни след сключването на договора. След това обаче съгласувателните процедури може да отнемат месеци.

Едва когато приключат всички тези дейности,  може да се пристъпи към строителството на пътя.  За него има сключен договор с „Трейс груп холд” от август тази година. Тяхната ценова оферта бе дадена през март 2021-а.Това означава, че ще са минали повече от две години, когато от фирмата са направили КСС-тата. Много е вероятно от компанията да искат сериозна индексация, а ако не им бъде дадена, то цялата процедура да започне отначало.

Вадят строително разрешение за новия лъч на Околовръстното на ПловдивОбщините Пловдив и „Родопи” изготвиха ПУП-овете за новата пътна връзка

АПИ удари на камък с опита да започне веднага строителството на Югоизточния обход на ПловдивАгенцията поиска предварително изпълнение на решението, макар да бе депозирана жалба в КЗК