Община  Пловдив, НКЖИ и „Трейс груп холд” водят разговори за стартирането на дейностите по пробива на Централна гара от северната страна.  Вече има и внесени предварителни планове за организация на движението  в зоната на бул. „Христо Ботев”, кръговото кръстовище на гарата, както и бул. „Васил Априлов”.

Очаква се другата седмица те да бъдат стиковани между страните и да се издаде разрешение за строителните дейности. Първоначалните дейности са свързани с подземната комуникация -  ВиК колектора и голям газопровод, които трябва да се изместят.

„Първо ще затворим зоната около кръговото кръстовище, за да започнем дейностите по колектора. Едва след като приключим с него, ще пристъпим към останалата част. Всичко ще бъде планувано и етапирано”, обясни ръководителят на проекта от страна на НКЖИ инж. Иван Бакалски.

В същото време от Община Пловдив трябва да издадат и разрешение за преместването на газопровод около Автогара – Юг.

„Дейностите към този момент са планувани за 13 февруари, когато ще се затвори северното платно на бул. „Христо Ботев” от автогарата до кръстовището с жп гарата. Движението ще бъде двупосочно в другото платно. Другата затворена част ще е на самото кръгово кръстовище. Дейностите в този етап ще продължат поне 4 месеца. Все още очакваме окончателният проект за организация на движението”, заяви шефът на ОКТ Георги Стоилов.

Така от 13 февруари поне в следващите 18 месеца ще има затруднение в движението около Централна гара.

„Крайният срок на проекта бе края на 2023 година. Той обаче бе удължен, като се очаква дейностите да приключат до средата на 2024 година. Причината е всички обстоятелства, които се случиха през последните години – ковид пандемия, война, инфлация и промяна на цените. Няма опасност да изгубим финансиране. Ще се опитаме и максимално да облекчим движението, докато се извършват дейностите. Със сигурност обаче в даден момент движението по бул. „Христо Ботев” ще бъде затворено изцяло – това се предвижда в Етап 4 от изграждането на пробива”, обясни Бакалски.

Освен бул. „Христо Ботев”, по проекта ще бъде затворен и бул. „Васил Априлов” от северната страна, както и вътрешни улици в зоната на двата булеварда.