Пожар се е разразил преди минути в близост до КАТ Пловдив в Шекер махала. За това сигнализира читател на TrafficNews. Най-вероятно става въпрос за горене на излезли от употреба гуми и отпадъци. В този район това е доста често срещано явление.

Припомняме, че паленето на гуми е сериозно нарушение, по закон притежателите на излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават задължително на специализираната площадка за събиране и съхранение, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. "Даме Груев" 64. От там те се предават за рециклиране.

Освен това местата за смяна и продажба на гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните стари гуми. Тези търговски обекти са задължени да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми безплатно.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които изхвърлят излезли от употреба гуми на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000 лева. За нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми на физически лица се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000 лева. За юридически лица, които нерегламентирано изхвърлят и/или изгарят излезли от употреба гуми, се налага административно наказание в размер от 1 400 до 4 000 лева, припомнят от инспектората.