Колко време е нужно, за да се сменят 300 лампи на Гребната база, а стълбовете да се „освежат”. Според обществената поръчка, която бе пусната от Община Пловдив в началото на годината максималният срок бе 6 месеца, когато  за победител бе определена „Сейф парт” ЕООД. Сумата, която трябваше да прибере компанията бе 177 хил. лева, но в последствие и парите,  и срокът се вдигнаха с анекс.  

Първоначалният срок,  в който фирмата трябваше да подмени старите  осветителни тела бе 6 месеца или до 1.10.2022 година. Все още обаче  немалка част от осветителните  тела не са подменени, както по основната алея, така и по страничните.  В договора е записано, че за всеки стълб се плащат по 502 лева без ДДС. В това число влиза 295 лв. доставка и монтаж на LED осветител,  25 лв. доставка и монтаж на раменна конзола, 32 лева демонтаж на старите елементи и  120 лева за „почистване на ръжда и боядисване с трикомпонентна боя на  стълба”.

Видимо на място обаче т.нар.  „почистване на ръждата” от стълбовете не се е състояло, като фирмата са боядисали директно върху нея и старата боя. На места ръждата е повече от боята, а в други от стълбовете дори са се оформили нещо като мини кашпи с растителност. Някои от стълбовете са изгнили в основната, а други са опасни изкривени.

Преди две седмици пък се  подписва анекс между Община Пловдив и „Сейф Парт”. С него се дават още 6 месеца и допълнително 32 500 лева с ДДС. Причината е, че техници на компанията са констатирали още  през май, че  връзката между захранващия кабел и кабела на стълбовете е направена чрез болтова връзка и няма влагозащитни табла. Поради това често ставали аварии . Техници на ОП „Жилфонд” са направили проверката и са установили, че твърдението  на фирмата е правилно. Компанията  е поискала допълнително средствата, за да закупи по 100 лева 300 влагозащитни табла IP44, които да монтира в стълбовете. През юни тяхното желание е изпълнено, а на 27 юли се подписва анексът. Не е ясно дали от фирмата са сложили тези влагозащитни табла и къде. Причината е, че 70% от стълбовете са били със сменени осветители и конзоли преди да се подпише анексът.  Не се знае обаче моделът на тези влагозащитни табла, както и техническите му параметри .

Пуснахме  запитване към Община Пловдив дали са извършили контрол относно начина, по който са боядисани стълбовете, тъй като видно едно от условията не е изпълнено, а за него се плащат пари от джоба на данъкоплатците.  На място  един от монтажниците на фирмата заяви пред наш репортер, че всички стълбове са боядисани, като единствено трябва да се подменят осветителите. Също така попитахме и градските власти къде и кога са монтирани въпросните допълнителни влагозащитни табла за над 30 000 лева.  

Освен по този договор, компанията  „Сейф Парт”  има сключен договор и за 400 000 лева с Община Пловдив за доставка на компоненти за уличното осветление, което се  поддържа от „Организация и контрол на транспорта”.  Фирмата явно е новият фаворит на градските власти, тъй като бе избрана да подмени и осветлението и ел. инсталацията на моста на Адата. Офертата, която бе дала бе с 50% по-висока от другия участник.

Община Пловдив избра фирма за осветяване на моста на Адата, дала 50% по-висока офертаКомисията е отстранила другата фирма, тъй като имало нередности с графиците за монтаж

Управител на фирмата е Димитър Котов,  като през март тази година добива цялата собственост върху нея. Преди това той е бил съдружник с Иво Добрев.  Според търговския регистър до 2018 година фирмата е имала 1 служител, а от 2019 година – петима. Разликата в оборота е доста голяма. През 2017 година тя е имала 95 хил. лева, а през следващата скача на 2,56 млн. лева. За 2019 година е 2,33 млн. лева.

Очаквайте продължение относно договорите на Община Пловдив със „Сейф Парт” за уличното осветление!