ВиК – Пловдив се спаси от фактически фалит, след като Върховният административен съд отмени най-голямата финансова корекция в историята на дружеството. Със свое решение магистратите обезсилиха решението на Административен съд – Пловдив за връщането на 20 млн. лева на Европа по проекта за Южния обходен колектор, което представлява 25% корекция.

Припомняме, че в началото на тази година Управляващият орган по програма Околна среда е направила трета проверка по проекта за над 80 млн. лева, като е ревизирала предишната си санкция. Първата бе за 5% или близо 4 млн. лева, като тя бе потвърдена от Върховния административен съд. Новото решение на Управляващия орган бе за 25% финансова корекция или 20,3 млн. лева заради нередности при избора на изпълнител по поръчката.

По време на делото от ВиК – Пловдив са изтъкнали, че обществената поръчка е била съобразена с Управляващия орган.

ВАС приема мотивите на водното дружество, че актът е написан в противоречие с нормативната уредба, както и че въпросните пороци на поръчката не водят до изводите на Управляващия орган. По време на първото заседание от ВиК – Пловдив изтъкнаха, че с така наложената финансова корекция дружеството е във фалит.

В крайна сметка ВАС отменя решението за 20 млн. лева финансова корекция, което на практика оставя в сила предишното решение за връщането на 4 млн. лева.

Изпълнител по проекта е ДЗЗД „Еко Проект – Пловдив“, а в него са „ТЕС Кънстракшън Груп“–ЕООД(б.а. вече „Парсек билд“ ООД) – с 48 % дялово участие и „Интерхолд“ ЕООД – с 50 % дялово участие. Третата фирма е - „В и К Инфраструктурно проектиране“ ЕООД.

Преди решението пък „Български ВиК холдинг“ смени компрометирания шеф на дружеството Огнян Кулишев, като в момента на поста е Антон Гълъбов. Очаква се да се пусне и конкурс за поста.

Въпреки отменената корекция, ВиК – Пловдив трябва сериозно да бъде оздравен. За миналата година бяха отчетени 14 млн. загуби.

ВиК – Пловдив връща 20 млн. лева на Европа! Дружеството: Във фалит сме с тази корекцияВместо 5% от Управляващия орган наложиха 25% финансова корекция за Южния обходен колектор