Нашата планета се „задъхва“ все повече от трупащите се планини от отпадъци, а ценните ресурси, от които се нуждае световната икономика, намаляват с бързи темпове.

Отдавна екологичният начин на мислене се превърна в начин на живот, защото всеки, който спазва принципите на 3Rs – намали, използвай отново и рециклирай, дава своя принос за една по-чиста планета.

Остават три дни до началото до ПРЕДКОЛЕДНАТА РЕЦИКЛИАДА, организирана от район „Западен” в партньорство с „Булекопак“Инициативата цели да ангажира вниманието на деца, ученици и възрастни към темата за рециклирането, и по-специално към оползотворяването на хартията и картона. Тя ще се проведе на 14 декември 2023 г. (четвъртък) на паркинга на парк „Ружа“ от 10,30 до 17,00 часа.

Защо е необходимо да събираме разделно отпадъците?

Ако хартията и картонът попаднат в контейнера за смесен отпадък, те губят своите качества и не могат да се рециклират. Проблемът с безогледното изсичане на гори придобива все по-големи размери и всички ние вече изпитваме негативния ефект от климатичните промени.

Регламент

Всеки, който предаде разделно събрани хартия и картон (не по-малко от 1 кг.), ще получи подарък бутилка за многократна употреба или текстилна чанта. Те ще се раздават до изчерпване на количествата.

„Зелен Западен“

„Предколедната Рециклиада“ е първото от поредицата от събития с екологична насоченост, които ще се случат на територията на район „Западен“. Екипът ни се стреми да промени нагласите у гражданите и да ги убеди, че си струва да бъдат по-отговорни към заобикалящата ги среда. Освен изяви, ще провеждаме и информационни кампании с любопитни факти и истории.