Общо 266 гласоподаватели, от които 159 пациента и 107 служители от дежурния персонал на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив, ще упражняват правото си на глас в избирателния ден. За всички тях са осигурени пет избирателни секции на 2 октомври в неделя.

В База II разположена на бул. Пещерско шосе 66 в Клиниката по ортопедия и травматология на 5 ет. е ситуирана една от секциите, в която ще гласуват 34 пациента. На 11 ет. във Втора клиника по хирургия на университетската болница са заявили желание да гласуват 94 лежащо болни.

За заболелите от КОВИД-19 е осигурена самостоятелна секция, разположена в Клиниката по инфекциозни болести, където ще гласуват 23-ма от настанените. В секциите на Хирургичен блок ще имат възможност да осъществят правото си на глас 86 от служителите.

В База I на бул. Васил Априлов е позиционирана секция за гласоподавателите от различните клинични структури на лечебното заведение, която е разположена в Клиниката по кожни и венерически болести. В нея правото си на глас ще упражнят 8 пациента и 21 служителя.