От УМБАЛ "Пловдив" са провели пазарно проучване преди да обявят обществената поръчка за ядрено-магнитен резонанс. Това стана ясно от отговора им до TrafficNews, след като медията ни изнесе данни за огромна разлика в цените на две идентични поръчки на две медицински заведения за закупуване на висок клас апарат за ядрено-магнитен резонанс

Припомняме, че на 23 декември миналата година е публикувана обществена поръчка на УМБАЛ „Пловдив“  за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на висок клас апарат за магнитно-резонансна томография 1,5 Т“. Обявената прогнозна стойност без ДДС е 2 900 000 лева.

Успоредно с това МБАЛ Благоевград АД публикува на 9 януари 2023 обществена поръчка с три обособени позиции, една от които е за закупуване на абсолютно идентичен висок клас апарат за магнитно-резонасна томография. Въпреки че минималните изисквания и параметри на двете обществени поръчки са идентични, прогнозната стойност за апарата е 2 470 000 лева без ДДС.

Параметрите на двете обществени поръчки, както и на характеристиките на медицинския апарат са еднакви, като се изключи цената им. И двете медицински заведения са държавни и в този смисъл е обществено значим въпрос как разходват средства.

Разликата от над половин милион лева с ДДС в прогнозните цени на двете обществени поръчки, от УМБАЛ "Пловдив" обясниха така: "За формиране на прогнозната стойност, посочена в обявената обществена поръчка е предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на висок клас апарат за магнитно-резонанена томография 1,5 Т‘ за нуждите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД“, публикувана в УИН в РОП 00877-2022-0027, от страна на „УМБАЛ - Пловдив“ АД е извършено пазарно проучване на получени ценови параметри в обявени и възложени обществени поръчки за висок клас апарат за магнитно-резонанена томография 1,5 Т". 

След това от медицинското заведение са представили два линка от проведени обществени поръчки с възложители и цени без ДДС: УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД с прогнозна стойност - 3 800 000,00 лв.; МБАЛНП "Свети Наум" ЕА, с прогнозна стойност - 2 500 000,00 лв.

От болницата заявяват още, че при тях са "постъпили предложения от доставчици на такъв тип апаратура", но без да дават каквато и да е яснота какви са тези предложения и как са постъпили. 

Без отговор са оставени и въпросите на TrafficNews: Защо две болници у нас решават да закупят медицинска техника за високо специализирани изследвания с еднакви параметри на различни цени? Защо прогнозната стойност на офертата на УМБАЛ "Пловдив" е с близо половин милион лева без ДДС повече? Няма отговор и на въпроса защо е избрана прогнозна цена от именно 2,9 млн. 

Към момента няма избран изпълнител, а според публичната информация в Портала за обществени поръчки са се явили две фирми "Равнако" ООД и "Софарма Трейдинг" АД. Втората фирма е спечелила и двете обществени поръчки, посочени в отговора за пазарното проучване от УМБАЛ "Пловдив" на стойност 2,5 млн. и 3,8 млн. без ДДС. 

Повече по случая четете тук:

Разлика от 500 000 лв.? УМБАЛ "Пловдив" купува ЯМР за 2,9 млн., друга болница предлага 2,4 млн.Една фирма е подала оферти и за двете поръчки