Защо две болници у нас решават да закупят медицинска техника за високо специализирани изследвания с еднакви параметри на различни цени? Този въпрос си задаваме, след като две медицински заведения обявиха сходни обществени поръчки за покупка на апарат за ядрено-магнитен резонанс, но с драстични разлики в парите, които са склонни да дадат. Възложители по тези поръчки са УМБАЛ Пловдив АД и МБАЛ Благоевград АД.

На 23 декември миналата година е публикувана обществена поръчка на УМБАЛ „Пловдив“  за „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна сервизна поддръжка на висок клас апарат за магнитно-резонансна томография 1,5 Т“. Обявената прогнозна стойност без ДДС е 2 900 000 лева. 

Успоредно с това МБАЛ Благоевград АД публикува обществена поръчка с три обособени позиции, една от които е за закупуване на абсолютно идентичен висок клас апарат за магнитно-резонасна томография на 9 януари 2023. Прогнозната стойност за него е 2 470 000 лева без ДДС.

Разликата между стойността на двете поръчки е малко над половин милион лева със ДДС, което е изключително учудващо за апарати, чиито параметри са еднакви и вървят с идентични условия за доставка, монтаж и поддръжка.

Става дума за магнитно-резонансна томография 1,5 Т за отделение по образна диагностика с минимален гаранционен срок от 12 месеца. В двете обществени поръчки са използвани идентични таблици за минималните технически изисквания и параметри на медицинското оборудване. Има само една разлика и тя е, че МБАЛ Благоевград АД е заложила по-висока минимална големина на двата монитора на постпроцесинг работна станция, а именно над 22 инча, при минамално 19 инча в офертата на УМБАЛ "Пловдив". 

Според изискванията в обществената поръчка и справка в специализирани чуждестранни портали, цените на подобни апарати за ЯМР са мамсимум около 2 000 000 лева с ДДС. И двете болници са държавни и в този смисъл, разходването на суми за закупуване на медицинска апаратура, както и разходи от всякакъв друг характер трябва да бъдат максимално икономически изгодни.

Към момента и двете поръчки са с изтекъл срок за подаване на оферти. Вече са ясни явилите се участници, но няма информация за ценовите предложения. И на двете обществени поръчки са подадени оферти от един участник - "Равнако" ООД. Компанията е единствен кандидат за поръчката на болницата в Благоевград, а в Пловдив има още един участник - "Софарма Трейдинг". 

TrafficNews потърси за коментар УМБАЛ "Пловдив", тъй като е медицинското заведение, което е дало цена с разликата от близо половин милион между двете поръчки с един и същ предмет. Попитаме ги как са определени параметрите и прогнозната стойност на апарата, както и защо друга болницата дава далеч по-малко. Въпросите бяха изпратени в началото на седмицата, а от УМБАЛ "Пловдив" обявиха, че работят по запитването и се очаква отговорът да бъде готов през идната седмица. 

Очаквайте подробности!

Минималните технически изисквания и параметри на медицинското оборудване: