Строителният  предприемач Цветил Цветилов от Пловдив, чийто имот бе обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител, твърди, че е станал жертва на класическа схема за продажба на имот.  Припомняме, че жилищна сграда в „Южен“, негова собственост, попадна в списъците на съдия изпълнител Петя Николова. Кооперацията на груб строеж се продава за 593 182 лева, или 303 290 евро. От документацията става ясно, че върху нея има тежести и са наложени няколко запора, последният от които отразен в Агенция по вписвания на 14 май 2024.. Има договорна ипотека към „Бор Ин“ ЕАД на стойност 130 000 лева и към „Ад Трейд 2016“ ЕООД от 57 000 евро.

Той твърди, че разбрал за обявяването на публичната продан постфактум, а интересите на взискателите по делото вече са удовлетворени.

Продават на безценица кооперация на затънал в дългове строителен предприемач от ПловдивЦената на започнатия обект е близка до тези на голям апартамент под тепетата

Публикуваме позицията на Цветил Цветилов без редакторска намеса:

Във връзка със статия в Тrafficnews.bg: „Продават на безценица кооперация на затънал в дългове строителен предприемач от Пловдив“, публикувана на 30.05.2024 г., правя следното изявление:

Действително представляваното от мен търговско дружество „ТЕА СИТИ ГРУП“ ЕООД е длъжник по изп. д. № 522/2023 г. по описа на ЧСИ Петя Николова. Благодарение на своевременното упълномощаване на компетентни юристи разбрах за „удара“, който се подготвя срещу мен от взискател, съдебен изпълнител и вещо лице. Това е класическа схема за продажба на имот от съдебен изпълнител без длъжникът, който е юридическо лице, да разбере за това – по чл. 50 от ГПК. Прието е, че не съм намерен на адреса на дружеството, въпреки, че телефонът ми е известен на ЧСИ Петя Николова и служителя й Георги Стайков – отговорник по изпълнителното дело. Често сме контактували по телефона и с двамата, но този път не бях уведомен дори за изготвената оценка от вещо лице Теменужка Узунова.

На 29.05.2024 г. разбрах за насрочване на публична продан на продажба на 11 апартамента, 3 паркоместа и един офис, собственост на дружеството с начална продажна цена от 593 182, 40 лева. Оценката е на стойност 741 478 лева и е изготвена от вещо лице Теменужка Узунова. За предходните продажби също не бях надлежно уведомен и разбрах впоследствие, че имоти, собственост на представляваното от мен търговско дружество, които са част от активите на дружеството, са вече продадени. В повечето случаи разбирах от електронните медии, че е имало извършени публични продани.

Скандалното в случая е, че за същите обекти разполагам с оценка на друго вещо лице: Людмила Лендрова от 27.07.2023 г., която е оценила имотите на стойност 2 057 000 лева без ДДС. Към момента са налице сключени с конкретни купувачи над 10 предварителни договори за покупко-продажба на част от същите недвижими имоти, по които вече са извършени авансови плащания от купувачите. Цената по предварителните договори на един обект възлиза на приблизителна стойност 750 евро без ДДС на кв./м., което е половината от изготвената от вещо лице Теменужка Узунова оценка за цялата сграда.

По същия неправомерен начин вече бяха продадени и други имоти, собственост на представляваното от мен търговско дружество, за което има влязло в сила разпределение за сумата в приблизителен размер от 800 000 лева. Сумата все още не е разпределена /неправомерно е задържана за дълъг период от време в сметката на ЧСИ Петя Николова/ между взискателите. Вместо сумата да бъде разпределена, се продават други имоти на безценица.

Искам да „успокоя“ недоброжелателите, като ги уведомя, че вероятно публична продан няма да се състои, тъй като вещо лице Теменужка Узунова е оттеглила оценката си на 03.06.2024 г. и към момента друга оценка не е изготвена, а и няма правно основание за извършване на продан, въпреки силното желание на взискател и съдебен изпълнител.

Считам, че целенасочено не съм уведомен нито за изготвената оценка от Теменужка Узунова, нито за насрочената публична продан.

От действията на ЧСИ Петя Николова търпя и други вреди, а именно: налице са няколко статии в електронни медии, в които подробно се дава информация за вида на имотите, които се продават, за дружеството, което представлявам и цената, както и се споменават и други представлявани от мен търговски дружества, които нямат абсолютно никакво отношение към казуса. По този начин се накърнява търговската ми репутация и това се отразява неблагоприятно на потенциални следващи купувачи.

Интересите на всички взискатели от възникналите търговски спорове са изцяло обезпечени със задържаната по сметка на ЧСИ Петя Николова сума в приблизителен размер от 800 000 лева, което е ясен признак за лоялност и коректност от дружеството към клиентите ни.