Тръбите за Южния обходен колектор в Пловдив вече започват да пристигат и да се складират край бул. „Александър Стамболийски”.  Това ще са най-големите колектори, полагани в Пловдив, като дори този на Брезовско шосе отстъпва по размери.

Проектът е най-големият, реализиран някога от ВиК - Пловдив, като стойността му е над 137 млн. лева. Фирмата изпълнител е консорциум ДЗЗД „Еко Проект - Пловдив” с участници: „Интерхолд” ЕООД, „ТЕС Кънстракшън Груп” ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД.

Все още проектът се съгласува в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, като след това ще отида за изваждане на строително разрешение. Очаква се това да се случи в края на месеца и да стартират дейностите.

Те ще започнат на 4 места в район „Южен” – улица „Петър Стоев”, ул. „Модър” до Коматевско шосе, както и два участъка от бул. „Александър Стамболийски” – от кръстовището с Кукленско шосе и пред затвора. 

Другите отсечки, част от проекта и Южния обходен колектор са ул. „Царевец” от кръстовището с Пещерско шосе, „Модър-Царевец”, преминава под Асеновградско шосе, ул. „Нестор Абаджиев” и стига до Пречиствателната станция.

Пловдивски абсурди: Нареждат нов паваж по основна улица, за да го сменят с асфалт след товаКолизия между проектите на Община Пловдив и ВиК – Пловдив може да сътвори странна ситуация

Проектът ВиК спъна „Модър-Царевец” и още два големи проекта на Община ПловдивВсе още няма дата за старта на дейностите по Южния обходен колектор