Тази сутрин въздухът в Пловдив е токсичен. Станциите, които следят качеството на атмосферния въздух показват, че има опасно превишени норми на фините прахови частици от типа ФПЧ10.

По-голяма е тяхната концентрация в ЖР "Тракия", където стойностите са с опасни като "много лоши" с червен код, докато в кв. "Каменица" предупреждението е за жълт код.

В портала на Община Пловдив за Мониторинг на околната среда, е записано, че при тези стойности общината призовава гражданите, особено тези, които имат проблем със здравето, да не излизат навън. Съветват се още тези, използващи отопление на твърдо гориво, да го заменят с ток, както и да не се използват лични автомобили.

Според портала IqAir, ниват на фините прахови частици PM 2.5 са близо 20 пъти повече от нормата. Световната платформа алармира, че при подобни нива хората не трябва да спортуват навън, трябва да затварят прозорците си, да пускат пречиствател за въздух в домовете си, а ако им се наложи да излизат - да носят маска.

Фините прахови частици постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията.

Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от ( 30 - 150 mg/m3), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.