И тази седмица бюрата по труда в Пловдивска област обявиха свободните позиции. Търсят се здравни работници, учители, служители в производството и строителството.

Вижте пълния списък, актуален към 23.02.2021г. на бюрата по труда в областта:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Акушерка

1 Главен енергетик

1 Експерт, европейска интеграция

2 Инженер, електромеханично оборудване

1 Инженер, механик

3 Инженер, строителен

1 Инженер, хидролог

10 Лекар, спешна медицина

1 Медицинска сестра

10 Медицинска сестра

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Помощник-директор, учебната дейност

2 Програмист, софтуерни приложения

1 Сциалист, тестване софтуер

1 Счетоводител

1 Учител в група начален I-IV клас

1 Учител в група V-VII клас( Математика)

1 Учител, детска градина

1  Учител, гимназиален (Английска филология)

1 Учител, прогимназиален (Български език и литература)

1  Учител, ресурсен (Специална педагогика)

 

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

1 Работник, поддържане на спортни съоръжения

4 Общ работник

1 Чистач/ Хигиенист

3 Охранител

5 Шивач

3 Общ работник

10 Машинен оператор, опаковане/увиване

30 Сезонен работник, земеделието

1 Работник, кухня

5 Фелдшер

1 Тенекеджия, довършителни работи в строителството

1 Хигиенист, здравно заведение

1 Чистач/ Хигиенист

1 Монтажник, електрически машини

1 Градинар

1 Стоковед

1 Общ работник

25 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Чистач/ Хигиенист

5 Готвач, заведение за бързо хранене

32 Продавач-консултант

7 Касиер

1 Водач, селскостопански машини

1 Снабдител, доставчик

100 Застрахователен агент

10  Кредитен специалист, банка

1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1 Изпълнител

1 Огняр

2  Здравен медиатор

1 Огняр

1 Помощник-готвач

1 Детегледачка

1 Помощник-възпитател

1 Огняр

1  Главен специалист

1 Техник, механик

1 Работник, поддръжка на сгради

1 Технически секретар

1 Техник, строителство и архитектура

1 Масажист

5 Салонен управител

6 Специалист, търговия

20 Ръководител екип, застрахователна институция

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 инженер,контролно-измервателни прибори и автоматика

2 социален работник

1 управител,хотел

1 логопед

1 анализатор,проучване на пазари

1 лектор по френски език

1 лесничей

1 техник-механик,автоматизация на производството

1 инспектор,качество на производствените процеси

1 техник-механик,хидро- и пневмо техника

1 лектор по философия

1 учител по изобразително изкуство

1 търговски представител

1 главен експерт

1 главен специалист

1 деловодител

1 изпълнителен директор

3 асистент, офис

3 счетоводител

1 медицинска сестра

1 гл.счетоводител

1 счетоводител,оперативен

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

22 общ работник

8 шлайфист

6 гладач

2 касиер

10 машинен оператор

1 колач,животни

1 точилар

15 обслужващ работник,промишлено производство

4 барман

6 спасител,басейн

5 работник,кухня

5 чистач,хигиенист

4 сервитьор

1 помощник-готвач

2 шофьор,тежкотоварен автомобил

7 готвач

10 работник,сортиране на тютюн

1 служител,човешки ресурси

10 шивач,мъжко и дамско облекло

5 монтажник,електронни елементи

2 работник,сглобяване на детайли

5 монтажник,изделия от пластмаса

4 електротехник,промишлени предприятия

5 оператор,производствена линия

2 обслужващ бензиностанция/газстанция

3 техник,механик

5 склададжия

2 продавач,билети

1 шлайфист

5 продавач-консултант

2 заварчик,затворени съдове

1 служител,човешки ресурси

60 монтажник,електрооборудване

15 обслужващ работник,промишлено производство

2 помощник,кухня

2 шлосер

1 фрезист

2 водач,мотокар

1 камериер

6 работник,производство на млечни продукти

1 монтьор,електронно производствено оборудване

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

7 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Медицинска сестра

1 Инженер,механик

 

Работни места за специалисти със средно образование

1 Общ работник

1 Стругар

3 Работник,сглобяване на детайли

1 Автомонтьор

2 Отчетник,счетоводство

2 Шофьор,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

1 Технически сътрудник

2 Техник,механик

1 Електротехник промишлено предприятие

1 Матричар

2 Машинен оператор

1 Портиер

20 Шофьор,тежкотоварен автомобил

1 Електромонтьор

1 Шлосер-монтьор

2 Техник-механик,механична технология на дървесината

1 Склададжия

2 Оператор производство на листова целулоза

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Общ работник,промишлеността

8 Социален асистент

4 Чистач/Хигиенист

2 Общ работник

 

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

ул. “Изложение” № 6

Работни места за лица с висше образование:

1 Учител, теоретично обучение с икономическо образование

 

Работни места за лица със средно  и  основно образование:

3 Шивач

1 Машинен оператор, металообработващи машини

8 Машинен оператор

1 Механик, промишлено оборудване

2 Машинен оператор, шиене

2 Производител, млечни продукти

1 Обслужващ, магазин

1 Кредитен консултант

1 Началник, склад

1 Пакетировач

1 Работник, полевъден

1 Електротехник, промишлено предприятие

  1 Настройчик шприц машини и сродни на тях

  2 машинен оператор, рязане на пластмаса

  5 Монтажник, изделия от метал

  4 Машинен оператор, обработка на метал

10 Машинен оператор, лене на пластмасови изделия

  7 Машинен оператор, производтво на пластмасови изделия  

  1 Водач, електрокар

 

Работни места по проект  „Заетост за теб”

1 Оператор, каландър

2 Търговски сътрудник

1 Търговски пътник

1 Технически изпълнител

1 Офис, мениджър

1 Оператор, рязане на картон

3 Шивач

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 организатор, производство – Висше, Технология на облеклото, Английски език, компютърна грамотност

1 технолог на храните- Висше ХВ промишленост

1 плановик- висше икономическо

1 учител, детска градина – ПУП и НУП , ПУП

1 педагогически съветник- висше, специалност Психология и социални дейности

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 готвач- средно, на смени

20 шивач – средно, с опит

1 майстор, производство на тестени изделия- пицар- средно, основно

1 касиер- средно, комп.грамотност

19 машинен оператор, основно, средно, на смени

1 месач -средно, трудов стаж за изработване на закуски

1 портиер- средно образование

2 офис, мениджър- средно образование, компютърна грамотност

5 заварчик

2 шофьор, лекотоварен автомобил- трудов стаж 1 год., той и шофьор и товаро- разтоварач

10 работник, сглобяване на детайли

1 машинен оператор, млечни продукти

2 шофьор на лекотоварен автомобил – той и доставчик

1 готвач- трудов стаж 2- 3 години като готвач

1 работник, отглеждащ рози

5 пакетировач- средно

10 работник, спомагателни дейности в шивашко производство

10 шивач- средно, основно, редовна смяна

2 машинен оператор, шиене, с опит

30 работник, сглобяване на детайли – начално и по- високо,по проект Заетост за теб

 

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:

1 техник, технолог на мляко

1 експерт, маркетинг-чл.38 от ЗХУ

1 психолог

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно

образование:

2 продавач- консултант

1 газорезчик

1 електромеханик

1 производител, млечни продукти- майстор сиренар

1 огняр

1 автомонтьор

1 кранист

2 стругар

2 фрезист

2 шлайфист  

ОБЩИНА САДОВО

 Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно

образование:

4 крупие

1 обслужващ работник, промишлено производство- чл.38 от ЗХУ

1 чистач, производствени помещения- чл.38 от ЗХУ

1 продавач-консултанти

16 общ работник

1 работник, кланица

5 машинен оператор, производство на пластмаса

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 производител, млечни продукти

 

 

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

1 електромонтьор

1 лаборант

1 лаборант- пътна лаборатория

1  счетоводител

2 организатор производство

3  медицинска сестра

2 инженер, качество

1 учител  /биология ,фвс и тп/

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 асистент офис

1 водач, мотокар

1  готвач сръбска кухня

10 готвач, заведение за бързо хранене

3 готвач

1 деловодител

3 дограмаджия

4 електротехник, промишлено предприятие

5 електротехник,поддръжка на сгради

1  електротехник

2 електромонтьор

2  леяр

1 камериерка

8 консултант (промотьор), продажби

1  майстор,  производство на закуски

2 машинен оператор,машина за леене

1 майстор произв на хлебни изделия/проив на закуски/./

2 машинен оператор, обработка на камъни

10  машинен оператор

4 машинен оператор, компресор

1 огняр

1 общ работник, промишлеността

7 общ  работник

2 оператор, въвеждане на данни

1 оператор, пещи за изпичане

1 оператор, пещи за термична обработка на метал-правоспособност за работа с мото/газо кари

1 оператор, преса за метал

2 охранител

2 продавач-консултант на гастрономна витрина;продавач-консултант –от 17 до 20:30

3 продавач-консултант

1  продавач-консултант на щанд за козметика

1  помощник готвач

1 работник, кухня

1  сервитьор

1 салонен  управител

2 санитар

1 системен администратор

1  склададжия

1  термист

2 техник, механик

1 технически секретар

1 транжор

1 хигиенист

10 шивачки

3 чистач

1 шивач, тапицерия

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1  шофьор автобус

4  шлосер-монтьор

1 шлосер

3 щанцьор

 

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН

бул. “България” № 83

 

Работни места за  специалисти с  висше образование

Община Смолян тел. за информация: 0301/62036

1 психолог – висше образование

1 инженер, електроник – висше образование

1 технолог, химик – висше образование

1 инспектор качество на производствените процеси – висше/средно химическо или техническо образование

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование

30 настройчик , технолог на шприц машина – средно образование

2 камериер/камериерка – средно образование

1 техник-механик, шивашко производство – средно образование

2 шофьор тежкотоварен автомобил – средно образование

2 готвач – средно образование

2 кондуктор – средно образование

1 обслужващ магазин – средно образование

1 техник, съобщителна техника – средно професионално образование

1 продавач-консултант - средно образование

1 шофьор, кранист - средно образование кат. „С” и „СЕ”

2 сервитьор -  средно образование

1 печатар – средно техническо

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование/категория С/

1 машинен оператор, банцинг -  средно/основно образование

1 крояч, текстил – основно образование

35 монтажник, електронни елементи – основно образование

20 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – основно образование

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1

Заместник-началник "Енерго-механичен отдел"

1

Инженер, качество в оптично производство

1

Инженер, хардуер

1

Експерт, продажби

2

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване”

1

Уредник, музей

1

Библиотекар

1

Психолог

1

Организатор, производство

1

Специалист, продажби

1

Организатор, продажби и реклама

 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

4

Кредитен консултант, финансова институция - граждански договор

5

Склададжия

1

Сервитьор

1

Продавач-консултант

1

Касиер

4

Обслужващ, магазин-работа на каса и подреждане на стоки

1

Охранител

1

Лакировач, промишлени изделия

1

Заварчик

2

Оператор, електроерозист

1

Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

2

Фрезист в оптичното производство

3

Оптик, полиране

1

Електротехник, поддръжка на сгради и машини

1

Електрошлосер

1

Шофьор, автобус

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил

1

Машинист, еднокофов багер

3

Работник, сонди

3

Общ работник в производство

1

Общ работник

 

Работни места по Проект «Заетост за теб-етап 2» по ОП РЧР:

1

Спасител, басейн – 6 ч.

2

Машинен оператор, дървообработване

 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

 

Работни места за лица с висше образование

Логопед

1  Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1  Помощник-готвач

1 Сътрудник, социални дейности в социална услуга

11 Социален асистент

1  Секач

 

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД

Ул.”Стефан Стамболов” №1

 

Работни места за лица с висше образование

2 медицински сестри

1 старши експерт, екология и опазване на ОС

 

Работни места за лица със средно и по-ниско образование

12 машинен оператор,шиене

6 машинен оператор, производство на каучукови изделия

3 работник, строителството

1 сервитьор

 

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“

2 обслужващ бензиностанция/газстанция

3 машинен оператор, шиене

 

 

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД

ул. "Вр. Киселец" № 3 

 

Работни места за хора с висше образование:

1 управител, хотел

1 логопед

 

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:  

1 главен готвач

4 готвач

1 работник, кухня

1 спасител,басейн

1 аниматор

2 монтажник, мебели / задължителен опит/

1 шлайфист

1 рецепционист

1 администратор,  хотел

2 водач/ мотокар

2 електромонтьор

3 сервитьор

2 барман

1 продавач-консултант

7 кредитен специалист, банка

5  камериерки

2 шофьор на такси

1 чистач/хигиенист

1 продавач –сергия

1 автомонтьор

5 общ работник

5 пазач

 

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ

бул. "България" № 19

 

Работни места за специалисти с висше образование:

2 Медицински сестри

1 Логопед

 

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:

2 Производители, мека мебел   

8 Склададжии

2 Шофьори, тежкотоварни автомобили   

1 Машинни оператори, обработка на камъни

5 Настройчик, металообработващи машини

5 Оператори сушене и балиране

5 Стругари

5  Машинен оператор, товаръчни машини/мини и кариери/

5 Чертожник, топография

5 Машинен оператор, изделия от бетон

10 Работник, поддръжка

10 Работник, обслужване и ремонт електроапаратура

5 Оператор, съоръжения за прокарване на тунели/строителство/

6 Работник, проучвателни и земемерни работи

5 Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор

10 Работник, поддържане на железен път

 2 Трактористи

 5 Общи работници

 2 Шофьори, автокран

   

Работни места по схеми по ОП «Развитие на човешките ресурси»:

 1 Продавач, билети - Проект»Заетост за теб»

10 Обслужващ на щанд, кафетерия – Проект»Заетост за теб»

 1 Камериерка

   

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН

ул. "Обединение" № 16

тел. 0308 2 25 49

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител по английски език

1 Инспектор качество на производствените процеси

 

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование      

1 Технолог, облекло

2 Общ работник промишлеността 

2  Механик, промишлено оборудване

10 Настройчик на шприц машини

30 Шлосер инструменталчик

20 Машинен оператор, шиене на облекла

100 Сортировач бутилки

1 Печатар

2 Крояч, текстил

10 Монтажник електронни елементи

 

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН

ул. "Васил Левски" № 1

 

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:        

1  Огняр, поддръжка  на сгради

1  Рецепционист

2  Помощник – готвач

1  Шофьр,специален тежкотоварен автомобил

15  Монтажник, електронни елементи

Главен камериер/камериерка ,хотел

2  Главен сервитьр