Дирекция регионална служба по заетостта обяви свободните работни места към 29.03.2023 г. за Пловдив и областта.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

2    Агроном

4    Администратор, информационни системи

1    Главен счетоводител

1    Изследовател

2    Инженер, електромеханично оборудване

1    Инженер, електроник

2    Инженер, механик

1    Лаборант (Мляко и млечни изделия)

1    Лекар, очни болести

5    Лекар, спешна медицина

5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Оператор, контактен център

1    Педагог

1    Помощник-директор, учебната дейност

1    Психолог

1    Социален работник

1    Специалист, обработка на данни

1    Специалист, приложно програмиране

1    Специалист, продажби

2    Техник-механик, железопътен транспорт

1    Учител, гимназиален

1    Учител, гимназиален  (информационни технологии)

1    Учител, начален (I-IV клас)

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

2    Автомонтьор

2    Бояджия, електростатично прахово покритие

2    Бояджия, превозни средства

1    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

1    Гладач

1    Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

2    Градинар

3    Детегледачка

3    Електромонтьор

5    Електротехник, промишлено предприятие

2    Зареждач

5    Инкасатор, плащания

2    Камериер/камериерка, хотел

2    Контрольор, качество

1    Координатор производство

1    Манипулант, промишлеността

2    Машинен оператор

2    Машинен оператор, галванизиране на метал

10  Машинен оператор, запечатване

2    Машинен оператор, металорежещи машини

15  Машинен оператор, шапкарство

20  Машинен оператор, шиене на облекла

10  Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

100 Монтажник

20  Монтажник, електронни елементи

2    Настройчик, робот

3    Началник, влак

20  Обслужващ работник, промишлено производство

1    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

1    Обслужващ, магазин

4    Общ работник

2    Опаковач

10  Оператор, автоматизирана монтажна линия

2    Оператор, контактен център

1    Оператор, център за обаждания

2    Организатор дейности

6    Охранител

2    Пазач, въоръжена охрана

1    Пиколо

1    Подготвител, горница на обувки

1    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1    Помощник-готвач

1    Почиствач, метални отливки/изделия

1    Преносвач

5    Продавач-консултант

10  Производител, изделия от кожа

2    Работник, кухня

1    Работник, кухня

2    Работник, производство на вино

15  Работник, сглобяване на детайли

1    Работник, сладкарско производство

25  Салонен управител

5    Сезонен работник, земеделието

3    Сервитьор

4    Склададжия

3    Социален асистент

9    Специалист, контрол на документи

1    Специалист, труд и работна заплата

8    Стрелочник

1    Счетоводител

1    Техник, електрически машини и апарати

5    Техник, електрически централи и мрежи

1    Техник, електротехника на автомобилния транспорт

2    Техник-механик, железопътен транспорт

3    Техник-механик, ревизор на вагони

1    Технически ръководител, строителство

5    Фелдшер

2    Фризьор

1    Художник-декоратор

11  Чистач/ Хигиенист

7    Шивач

2    Шлосер

1    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

4    Агент, недвижими имоти

18  Брокер, недвижими имоти

2    Медицински секретар

18  Продавач-консултант

6    Работник, товаро-разтоварна дейност

5    Технически сътрудник

Работни места по програма за заетост „Младежка заетост“

1    Административен секретар

5    Анализатор, проучване на пазари

2    Асистент на лекар по дентална медицина

1    Графичен дизайнер

3    Експерт, информационно осигуряване

1    Експерт, маркетинг

5    Експерт, продажби

5    Лекар по дентална медицина

8    Манипулант, промишлеността

1    Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

1    Обслужващ работник, промишлено производство

1    Общ работник

1    Отчетник, счетоводство

1    Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности

1    Продавач-консултант

3    Рехабилитатор

1    Салонен управител

1    Склададжия

1    Специалист, маркетинг и реклама

1    Техник, механик

1    Технически секретар

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

2 счетоводител,оперативен

1 управител,ресторант

1 логопед

1 експерт,маркетинг

1 експерт,продажби

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 машинен оператор,месни продукти

1 чистач,производствени помещения

3 зареждач,промишлено производство

1 лаборант

17 монтажник,производство на слаботокови предпазители

1 барман

3 сервитьор

1 камериер

1 извивач на метални плаки

1 рецепционист

3 работник,кухня

10 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 обслужващ,бензиностанция

20 шивач

1 шлосер

3 продавач-консултант

1 технически изпълнител

1 оператор,режещи инструменти

1 склададжия

2 опаковач

20 машинен оператор,изпридане на конци и прежди

1 заварчик

6 лепач

3 работник,сглобяване на детайли

2 работник,производство на вино

4 носач-товарач

1 техник-механик автомобили и кари

2 окачествител,продукти

1 домакин

7 личен асистент

1 манипулант,промишлеността

2 касиер

1 офис мениджър

1 шофьор,лекотоварен автомобил

2 чистач, хигиенист

1 водач, електрокар

1 електротехник, промишлено предприятие

4 машинен оператор, металорежещи машини

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

1 Специалист, продажби

1 Специалист, доставки

1 Медицинска сестра

1 Асистент,офис

1 Еколог

1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Работни места за специалисти със средно образование

4 Продавач-консултант

1 Монтажник

6 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

1 Водач ,мотокар

9 Чистач/Хигиенист

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Монтажник, кабели

8 Машинен оператор

1 Техник, електрически машини и апарати

2 Монтажник,електронно оборудване

4 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Технически секретар

2 Специалист с контролни функции,търговия

4 Сервитьор

2 Работник, кухня

1 Търговски представител

1 Кредитен специалист, банка

1 Общ работник, оранжерия/парник

6 Склададжия

1 Шлайфист

2 Пощенски раздавач

5 Шофьор, тежкотоварен самосвал -12 и повече тона

1 Работник, сортировач

1 Крупие

5 Дърводелец, мебелист

1 Машинен оператор,печатарство

1 Монтажник,електронни елементи

3 Общ работник

4 Обслужващ работник,промишлено производство

1 Обслужващ,бензиностанция/ газ – станция

1 Готвач

5 Охранител

6 Опаковач

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Монтажник, производство на слаботокови предпазители

1 Пакетировач

1 Машинен оператор,производство на пластмасови изделия

2 Монтажник,метални конструкции

1 Градинар

2 Образователен медиатор

3 Здравен медиатор

2 Работник, товаро - разтоварна дейност

1 Работник,сглобяване на детайли

1 Кофражист

1 Работник,озеленяване

 

БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 техник-механик ЖПТ/ОТ – висше техническо електротехническа специалност

1 психолог, училищен

1 медицинска сестра на 4 часа

1 рехабилитатор на 4 часа

1 счетоводител, оперативен – висше, средно образование

2 склададжия – висше, средно образование

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 електромонтьор ОТ

2 оператор на преса за метал – горещо коване

2 готвач

2 продавач-консултант

1 техник-механик ЖПТ/ЕС и ЕК

1 помощник-готвач

1 продавач-консултант

9 работник, консервна фабрика

1 машинист, многокофов багер

2 машинен оператор, шиене

2 асистент офис

1 машинист, пътно-строителни машини

2 сервитьор

1 готвач

2 оператор, зареждане на гориво

2 касиер

2 продавач-консултант

3 машинен оператор, металорежещи машини

3 общ работник

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 шофьор, лекотоварен автомобил

1 огняр

1 работник, поправка на джанти

2 сервитьор

3 машинен оператор, металорежещи машини

1 електротехник, промишлено предприятие

3 шлосер

2 заварчик

4 монтажник, метални конструкции

1 общ работник

2 готвач

35 розоберач

1 производител, млечни продукти

1 опаковач

1 обслужващ работник в бензиностанция

1 машинен оператор, щамповане на текстил

1 възпитател

1 социален асистент

1 шофьор, тежкотоварен автомобил

5 пресовчик, лагери

1 контрольор, качество

5 докер

2 чистач, хигиенист

5 монтажник

1 браковчик

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

Работни места за лица с висше образование:

1 еколог

1 асистент, човешки ресурси по чл.38 от ЗХУ

1 главен счетоводител/4ч.

1 социален работник

1 учител по руски език в прогимназиален  етап

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

5 машинен оператор

1 електротехник, промишлено производство

2 оператор, вакуумен съд за хранителни есенции

2 работник, производство на млечни продукти

1 работник, консервна фабрика

2 крупие

1 барман

1 сервитьор

1 електротехник, поддръжка на сгради

1 оператор, пречиствателна станция

3 общ работник

3 обслужващ работник, промишлено производство

1 продавач-консултант

1 чистач/ хигиенист

Бюро по труда - Пазарджик

Работни  места за специалисти с  висше образование :

1
архитект
1
експерт, маркетинг
1
инженер, конструктор
1
инженер, производствено  планиране ,прогнозиране и развитие
1
инженер строителен
1
терапевт, ориентиране на слепи  /преподавател по мобилност, ориентиране и умения/ - ½ щат
1
търговски сътрудник/ немски език/
1
ръководител лаборатория за бетонов възел
3
медицинска сестра
1
старши счетоводител
2
специалист, продажби
1
музеен педагог
1
преподавател-инструктор на водачи на мпс

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

6
автомонтьор
1
автотенекеджия
2
бояджия, сгради
1
бояджия,промишлени изделия
1
бояджия, превозни средства
10
водач, мотокар
1
градинар
1
главен готвач
1
главен специалист
6
готвач
1
диагностик мпс
5
електротехник, пром. предприятие
3
електротехник, строителен
2
електромонтьор
2
електромеханошлосер
5
заварчик, с телоподаващи
2
заготовчик, изолационни платове
1
касиер  изи пей  каса
3
касиер
2
кофражист
5
лепач
7
леяр
9
манипулант, промишлеността
2
маневрист
3
машинен оператор, изделия от хартия
6
машинен оператор  шиене
26
машинен оператор производство на пластмасови изделия
13
машинен оператор производство на безалкохолно
4
машинен оператор производство на бутилки
3
машинист пътно строителни машини
1
медицинска сестра
15
монтажник електронни елементи
5
механик, промишлено оборудване
1
монтажник, двигатели на  мпс
5
монтажник мебели от дърво и други подобни материали
1
настройчик металообработващи машини с цифрово управление
2
опаковач
1
организатор реклама
5
общ работник, промишлеността
16
общ  работник
1
огняр
1
опаковач
1
оператор, въвеждане на данни
2
оператор, производствена линия
2
оператор сигурност
1
охранител
1
пакетировач
2
пастир
1
патрул, служби за сигурност/ автопатрул/
2
помощник кухня, заведение за бързо хранене
2
почиствач-шмиргелист/ж/
3
помощник-готвач
1
помощник-кухня, заведение за бързо хранене
26
продавач- консултант
1
продавач, разносна търговия
5
продавач, хранителни продукти
2
пълнач
10
ресторантски работник
1
работник, кухня
3
работник, производство на акумулатори
11
работник сортировач
2
работник,производство на млечни  продукти
5
салонен управител
3
санитар
1
сервизен техник
2
специалист
3
сервитьор
1
склададжия
4
сортировач
1
социален асистент
1
сладкар
1
специалист, доставки и логистика
1
стругар
1
счетоводител, старши
1
терапевт, ориентиране на слепи  /преподавател по мобилност, ориентиране и умения/ - ½ щат
5
тапицер
5
техник, механик
1
технически  изпълнител
1
търговски представител с ае
1
технически ръководител строителство
1
технолог,технология на полимерите
2
топилчик
1
техник-механик , климатична, вентилационна и хладилна техника
1
фрезист
1
фризьор
7
чистач/хигиенист
4
шивач
5
шлосер
2
шлосер-монтьор
4
шофьор автобус
1
шофьор,лекотоварен автомобил
1
шофьор  кат  в
5
шофьор, товарен автомобил / международни превози/
1
шофьор,  самосвал
2
щанцьор, изработка на щанцформи

Свободни работни места за лица с трайни увреждания                            

1
монтажник електронни елементи
1
техник, механик
1
еколог
 

БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН

Работни места за  специалисти с  висше образование

Община Смолян тел. за информация: 0301/62036

1 фелдшер – висше образование

3 медецинска сестра – висше образование

1 ветеринарен лекар – висше образование

1 учител общообразователен предмет в прогемнизиален етап – висше образование

1 технолог – висше образование

1 счетоводител – висше образование

2 лаборант – висше образование

1 социален работник – висше образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно

2 счетоводител, оперативен – средно образование

1 старши специалист – средно образование

1 касиер – средно образование

2 екструдерист – средно образование

3 стругар – средно образование

1 експедитор, стоки и товари – средно образование

1 спасител, басейн – средно образование

2 фрезист – средно образование

4 шлосер, инструменталчик – средно образование

4 монтажник на елементи/ръчно/– средно образование

20 монтажник, електронни елементи – средно образование

5 шофьор, автобус – средно образование

1 механик, земеделски машини – средно образование

3 работник, кухня – средно образование

3 сервитьор – средно образование

4 продавач-консултант – средно образование

5 зареждач, промишлено производство – средно образование

2 машинен оператор пластмасови изделия – средно образование

1 начаник, склад – средно образование

2 офис, мениджър - средно образование

4 работник, спомагателни шивашки дейност - средно образование

1 общ работник, промишлеността – средно образование

1 секретар, съдебен – средно образование

1 сътрудник, социални дейности – средно образование

1 обслужващ, бензиностанция – средно образование

1 готвач – средно образование

14 машинен оператор шиене – средно/основно образование

1 изпълнител – основно образование

4 камериека, хотел – основно образование

1 контрольор, качество – основно образование

1 мияч, превозни средства - основно образование

1 санитар - основно образование

1 сортировач, дърво - основно образование

1 работник, спомагателни шивашки дейност - основно образование

10 машинен оператор шиене – основно образование

1 помощник, готвач – основно образование

17 монтажник, изделия от пластмаса – основно образование

2 шивач, мъжко/дамско облекло – начално образование

2 машинен оператор, пералня – начално образование

2 мияч, съдове ръчно – начално образование

Работни места по чл.38 ОТ ЗХУ

4 инженер, строителен – висше образование

1 електротехник, промишлено предприятие – висше образование

1 администратор - висше образование

3 машинен оператор, шиене на облекла – професионален колеж

2 монтажник, електронни елементи – средно образование

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПАНАГЮРИЩЕ

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Младши продуктов мениджър
1
Специалист, логистика
1
Специалист, бизнес развитие
1
Специалист, качество
1
Счетоводител
1
Специалист, технически контрол в комисия за ГТП
1
Машинен инженер-програмист на CNC
1
Социален работник
1
Организатор, производство
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Търговски представител
1
Координатор производство
1
Техник-механик, инструменти
1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Технически сътрудник
1
Администратор, хотел
1
Рецепционист, хотел
4
Крупие
1
Склададжия
5
Готвач
4
Помощник-готвач
7
Работник, кухня
1
Майстор, производство на хлебни изделия
2
Сладкар
1
Опаковач, сладкарски изделия
6
Сервитьор
2
Барман
2
Камериер/камериерка
1
Главен камериер/камериерка, хотел
2
Камериер/камериерка, хотел
1
Продавач, закуски и напитки
9
Продавач-консултант, хранителни стоки
3
Продавач-консултант, промишлени стоки
1
Асистент-продавач
4
Обслужващ, магазин
1
Касиер, бензиностанция
2
Обслужващ, бензиностанция/газостанция
2
Контрольор, качество
1
Галванотехник
3
Заварчик
2
Матричар
8
Шлосер
1
Оператор, пещи за топене на метал
2
Леяр
3
Машинен оператор, машина за леене
1
Почиствач, метални отливки/изделия
2
Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
1
Машинен оператор, металообработващи машини с ЦПУ
1
Настройчик, машинни инструменти
7
Настройчик-оператор, металообр. машини с цифрово управление
2
Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
3
Автомонтьор
8
Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1
Електромонтьор
1
Крояч, текстил
10
Машинен оператор, шиене на облекла
1
Гладач
2
Машинен оператор, банциг
2
Монтажник, дограма
8
Монтажник, сложни/комбинирани изделия
1
Работник, сглобяване на детайли
1
Опаковач в производство
2
Обслужващ работник, промишлено производство
1
Общ работник, промишлеността
1
Шофьор, лекотоварен автомобил
9
Шофьор, автобус
2
Шофьор, микробус
3
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
7
Шофьор, товарен автомобил
1
Водач, мотокар
2
Мияч, превозни средства (ръчно)
1
Санитар в болница
1
Чистач/ Хигиенист
1
Общ работник
240
Сезонен работник за бране на розов цвят през м.май