Стартира конкурсът за избор на управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив. Кандидатите за поста са петима - проф. д-р Илия Баташки, проф. д-р Мариана Янева, доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д-р Парашкев Цветков и проф. д-р Петър Петров.

Те ще преминат през три етапа. Първият е проверка на документите. След това всеки от петимата ще представи своята програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Ще има и събеседване по теми, които касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, както и основни проблеми.

Кандидатите ще бъдат оценявани от комисия в състав председател: д-р Калин Калинов, директор дирекция „Здравеопазване“, общинските съветници Йордан Илиев, Ангел Славов, Слави Георгиев и заместник-директорът на РЗИ – Пловдив д-р Аргир Аргиров. До събеседване ще бъдат допуснати тези, които получат оценка на програмата, не по-ниска от много добър 4,50.

Музикант, филолог? Всеки може да стане шеф на Онкодиспансера в ПловдивНа база на разпоредба на Министерския съвет всеки "магистър" може да се яви на конкурса