До 31 март всички собственици на кучета трябва да заплатят таксата за тяхното притежание, информираха от Община Пловдив.

За домашните любимци, които вече са регистрирани сумата от 30 лева може да се заплати както на касата в съответния район по местоживеене на собственика, така и по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

За район Централен – BG66IORT 73753102000100

За район Източен - BG65IORT 73753102000700

За район Западен – BG16IORT 73753102001000

За район Северен - BG64IORT 73753102001300

За район Южен – BG15IORT 73753102001600

За район Тракия – BG17IORT 73753102000400

 

Като основание в платежното трябва да се отбележат - годината, за която се плаща и индивидуалният номер на картона на кучето. На сайта на Община Пловдив може да се направи проверка за пропуснати плащания за предходни години на т.нар. „такса куче“ : https://www.plovdiv-dogs.com/

Тримесечен е срокът, в който собственикът на новопридобито куче е задължен да подаде декларация в общината/кметството по постоянен адрес и да регистрира животното.