Ръководството на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" отмени обществената поръчка "Организиране и провеждане на събития, хотелско настаняване и кетъринг" на стойност половин милион лева. Това става веднага след публикацията на TrafficNews , която разкри нередности при обявяването й.  Участник в конкурса, собственичката на пловдивската туристическа агенция „Травъл Ескейп” Златка Такова е  обжалвала решението на комисията от ПУ, с което е избран победителя в конкурса – столичната фирма „Темида – цената на истината” на известната тв водеща Нина Хамилтън.  Ръководството на университета обаче не изчака решението на КЗК, а спря процедурата. 

Фирма на водещата Нина Хамилтън спечели поръчка за 500 хиляди на ПУ, недоволен участник жали в КЗКСпоред туроператор, фирмата на Хамилтън не е сред поканените, водещата обаче показва покана. Университетът не може да обясни разминаването

"В контекста на изложеното в постъпилата жалба, може да се допусне, че посочените в нея твърдения навеждат на съмнения
за незаконосъобразни действия на комисията при провеждане на процедурата, и спазване на чл.2 от ЗОП" пише в новото решение. 

В него възложителят съобщава, че фирмата, спечелила конкурса „Темида-Цената на истината“ ООД не е било поканено за участие в процедурата при спазване на законовоопределения ред. След откриване на процедурата и обявяването й в ЦАИС ЕОП, от „Темида-Цената на истината“ ООД поискали да бъдат поканени за участие в процедурата. "В тази връзка лицето е било поканено за участие, но единствено чрез използване функционалностите на системата ЦАИС ЕОП, като е била използвана опция „изпращане на покана до стопански субект“ по имейл, която по принцип е приложима за процедурата, провеждана по чл. 18, ал.1, т.13 от ЗОП, без да бъде изменено първоначалното решение на възложителя за откриване на процедурата и включването на „Темида-Цената на истината“ ООД сред поканените лица. След изпращане на поканата за участие, системата е предоставила възможност на субекта да вижда останалите поканени лица, да има достъп до документацията за участие, както и да подаде оферта съобразно предварително определените от възложителя условия, но останалите лица включени в поканата не са имали възможност да узнаят за новия участник" е установила проверката. 

Проверката е установила, че участие на „Темида-цената на истината“ ООД в процедурата не е законосъобразно поради допуснати пропуски при прилагането на реда, установен в закона. Включването в решението за откриване на поръчката на субектите, които възложителят е поканил има за цел да определи кръга на заинтересованите лица и да предостави възможност на всяко едно от тях да се запознае с условията на поръчката и да съобрази пазарното си поведение с тях. В този смисъл, знанието за още един участник променя първоначалното определените условия на поръчката, тъй като реално изменя кръга на заинтересованите лица, което пряко се отразява на пазарната конкуренция между тях и на поведението им при участие в процедурата.

Процедурите по ЗОП са формални и неспазването на установения от закона ред за изпращане на покана за участие до
конкретен стопански субект съставлява съществено нарушение при откриването, което не може да бъде отстранено без това да
промени условията, при които е обявена поръчката, е заключението на възложителя. 

Решението на ръководството на ПУ подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок. Собственикът на фирмата - победител "Темида- цената на истината" Нина Хамилтън вчера заяви, че при евентуална отмяна на поръчката , тя ще си търси провата. 

TrafficNews продължава да следи случая.