Обществена поръчка за половин милион лева с възложител Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”  е изпратена в Комисията за защита от конкуренцията, научи TrafficNews.  Собственичката на пловдивската туристическа агенция „Травъл Ескейп” Златка Такова обжалва решението на комисия от ПУ, с което е избран победителя в конкурса – столичната фирма „Темида – цената на истината” на известната тв водеща Нина Хамилтън.  Журналистката има едноименно предаване в телевизия Евроком и е организатор на Националните награди за правосъдие.

Поръчката е обявена на 17 август,  като процедурата е пряко договаряне, а крайният срок за подаване на документите е 24 август 2021 г. В решението за откриване на процедурата, с което е одобрена и поканата по чл. 64, ал. 2 от ППЗОП, за участие в процедурата са поканени следните дружества:

 1. ТА „НАЦИОНАЛ ТУРС“ ЕООД;
 2. „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД;
 3. „ТРАВЪЛ ЕСКЕЙП“ ЕООД;
 4. МЕДИКАЛ ТУРИСТ СЪРВИСИЗ ООД;
 5. ИВЕНТ ДИЗАЙН ООД;
 6. МЕРКУРИЙ – 97 ЕООД;
 7. „КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 8. "ПРОФИ ТУРС" ООД

След изтичане на срока за събиране на оферти в системата ЦАИС, от електронното досие на поръчката се вижда, че са  постъпили оферти от четирима участници:

 1. „МЕРКУРИЙ – 97“ ЕООД;
 2. „ИВЕНТ ДИЗАЙН“ ООД;
 3. „ТРАВЪЛ ЕСКЕЙП“ ЕООД;
 4. „ТЕМИДА - ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА“ ООД

Четвъртият участник – „ТЕМИДА- ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД не  е сред  поканените. Името на дружеството липсва както в Решението за откриване на процедурата , така и в поканата към останалите фирми.

На въпрос на TrafficNews , от ръководството на ПУ заявиха, че  „ТЕМИДА- ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД  е била поканена за участие в процедурата, без обаче да уточнят кога и как.

Нина Хамилтън обаче е категорична, че е получила покана на 18 август  през системата ЦАИС и показва мейла, от който е пристигнала поканата.

Член 18 ал.7 от ЗОП е гласи, че при пряко договаряне Възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече ТОЧНО определени лица.

Поръчката е спечелена от  ”ТЕМИДА- ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД .

Фирмата е избрана при пълно нарушение на процедурата” категорична е Такова. „От  16 години съм в туристическия бранш, работила съм в обществения сектор  и няма да позволя да се подиграват с мен по този начин”, заявява дамата.

„След като класирането излезе , аз се свързах с отговорника за поръчката и попитах на какво основание са класирали фирма, която не е сред поканените. От университета ми отговориха, че „ТЕМИДА- ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” са видели  поръчката в ЦАИС и са изпратили оферта в последния момент. Но това противоречи на ЗОП” , твърди Такова.

Нина Хамилтън обаче е категорична , че към нея е отправена покана и тя е подготвила документацията за поръчката в установения срок.  „Беше доста тежка поръчка и ни отне доста време. След това имаше втори тур с преговори за цената с първите три фирми. Участвали сме в доста обществени поръчки и по принцип това се прави изключително рядко, но въпреки всичко ние спазихме изискванията” коментира водещата пред TrafficNews.

Traffic News  се обърна с въпроси към ръководството на Пловдивския университет, като първият от тях бе дали дружеството "Темида- цената на истината" е сред поканените в конкурса. „Фирма  "Темида - цената на истината" ООД   е сред поканените в поръчката. Поканата за участие до конкретния участник е изпратена през централизирана електронна платформа, използвана от възложителите за възлагане на обществени поръчки. Участникът е подал офертата си в срок и при условия, валидни за всички лица, поканени за участие в поръчката” e отговорът от учебното заведение. Тъй като в официалните документи, качени в платформата за обществени поръчки, името на дружеството не фигурира, ние повторно попитахме ПУ по какъв начин точно е отправена поканата и защо "Темида- цената на истината" не е в списъка с поканени.

От там изпратиха следния отговор: 

 

"Фирма  "Темида - цената на истината" ООД е поканена за участие единствено чрез използване функционалностите на системата, като е била използвана опция „изпращане на покана до стопански субект“ по имейл, която по принцип е приложима за процедурата, провеждана по чл 18, ал.1, т.13 от ЗОП. След изпращане на поканата за участие, системата е предоставила възможност на субекта да вижда останалите поканени лица, да има достъп до документацията за участие, както и да подаде оферта съобразно предварително определените от възложителя условия. Прилагаме снимка на екрана от системата, от която е видно изпращането на поканата за участие до всички, включително до въпросният участник.

Ръководството на ПУ „Паисий Хиледарски“ заявява, че е разпоредено извършването на проверка предвид наведените в жалбата съмнения за допуснати нарушения при откриването и провеждането на процедурата. В този смисъл, решението за избор на изпълнител ще бъде преразгледано, като в случай, че бъдат установени пропуски, възложителят ще ги отстранени сам на основание чл.202 от ЗОП, като отмени решението си и предприеме необходимите действия за законосъобразно приключване. В рамките на оперативната самостоятелност на възложителя е да извърши проверка за законосъобразността на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка при подадена жалба пред КЗК преди произнасянето на комисията. Правото на възложителя по чл. 202 от ЗОП е насочено към обезпечаване на икономия, бързина и законосъобразно приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В този смисъл, Ръководството на ПУ „Паисий Хилендарски“ заявява, че основен приоритет е възлагането на обществените поръчки да се извършва при стриктно съблюдаване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилна преценка на нуждите и потребностите, както и начина, по който те могат да бъдат задоволени в най-голяма степен, като се съобразяват с принципите, залегнали в чл. 2 от ЗОП.

И от втория отговор на университета не става ясно защо след като е поканена, фирмата - победител липсва в първоначалната документация.  Дали се касае за пропуск от страна на университета или грешно попълнени документи  можем само да гадаем.

Нередностите около възлагането поръчката вероятно ще станат причина за нейното прекратяване.

Обжалването на решението за избор на изпълнител ще доведе до значителни затруднения в планираната дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“, свързана с организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни и др.), включително ще бъде поставено под съмнение успешното изпълнение на отделните международни програми и европейски проекти, в които участваме. В този смисъл, с цел избягване на отрицателните последици от обжалване, свързани със загуба на време, ръководството ще прецени възможността за законосъобразно прекратяване на поръчката” коментират от университета.

Предстои КЗК да разгледа постъпилата жалба. И в двата сценария обаче университета ще остане без организатор събития , хотелско настаняване и кетъринг.  Нина Хамилтън припомня, че ал. 2 на чл. 202 й дава право да обжалва, ако възложителят прекрати поръчката.