След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони.

"Дълга и конструктивна среща" - така финансовият министър Асен Василев определи Съвета, който се проведе дистанционно. Заседанието беше онлайн, тъй като от вторник вицепремиерът е с положителен тест за коронавирус и остава под карантина. Дневният ред беше изцяло фокусиран върху държавния бюджет за тази година.

"Ще нанесем няколко малки корекции в бюджетите и се надявам те да бъдат приети от Министерския съвет, за да може след това да се входират за разглеждане в НС", уточни Василев.

В точка първа от дневния ред НСТС обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Участие в дискусията взе министърът на здравеопазването Асена Сербезова.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

В точка втора от дневния ред НСТС разгледа проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на НОИ. Със становище участие в дискусията взе министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. 

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.

Пак от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1,072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г. 

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 на 710  лв. 

От 1 април минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители - от 420 лв. на 710 лв.

В трета точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев.

На срещата присъстваха синдикати, но работодателски организации нямаше. По думите на Асен Василев те участвали активно преди самата среща.

Пламен Димитров, представляващ КНСБ, заяви, че инфлацията ще бъде по-висока от заложената в националния бюджет. По думите му КНСБ не вижда проблем със заложения от управляващите Дълг, защото е предвидено той да е около 30% от БВП. Но с една голяма уговорка, добави Димитров – ако няма война и ако пандемията от коронавирус не се задълбочи.

НЗОК ще заплати дейностите за болнична помощ за декември 2021 г.

„За пръв път ми се случва по време на заседание на НСТС да има чуваемост от страна на управляващите”, каза Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” по повод увеличеното обезщетение за безработица.

След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони. Социалните партньори изразиха следните позиции:

АИКБ и ССИ подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ – се въздържат от подкрепа.

По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с бележки, БТПП принципно подкрепя – също с бележки; БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ не подкрепят.

АИКБ изразява резерви относно Средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, БСК изразява резерви към проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и мотивите към него.

БТПП принципно подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя.

КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система.

Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022.