Поставянето на скоби на автомобили на инвалиди, когато няма свободни паркоместа за хора в неравностойно положение, се оказа незаконно. Това стана ясно, след като пловдивчанин осъди ОП "Паркове и репатриране", които поставили скоба на автомобила му, паркиран на Синя зона, но без платена такса. 

Случаят е от 9 юни тази година. Баща и син тръгнали към центъра на Пловдив по обяд. Те имали работа в заведение до Пловдивски университет. Бащата е с висока степен на инвалидност след направена операция, тъй като е с изкуствена тазобедрена става и има затруднения при придвижването.

Двамата започнали да търсят паркомясто, обозначено със знак Д21 „Инвалид“ в „Синя зона“. Минали по ул.“Булаир“ и двете обозначени с този знак места били заети, след което направили обиколка на съседните улици - ул. „Цанко Дюстабанов“ и ул. „Костаки Пеев“, където също имало „Синя зона“ и по едно място за инвалиди, но и те били заети. Така бащата, който шофирал, се върнал на ул. „Булаир“ и спрял пред автомобила, който бил паркиран на мястото, означено за инвалиди. На таблото оставили картата за инвалидност. След 20-тина минути те свършили делата си и при стигане до автомобила установили, че има поставена скоба. 

Мъжът е бил задължен да плати глоба за премахването на скобата, но решава да спорт в съда мярката по принудително задържане на автомобила. 

От Административният съд в Пловдив са категорични, че уреденият ред в Наредбата на община Пловдив обаче противоречи на закона. 

"Хората с увреждания имат право на равен достъп до физическата среда на живеене, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии, както и до всички останали удобства и услуги за обществено обслужване в урбанизираните територии. Според ал.2, т.1 на цитираната разпоредба, достъпът се осъществява чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, които се отнасят към елементите на достъпната среда в урбанизираната територия, сред които и достъпни места за паркиране", пише в съдебното решение.

Магистратите дори изискали от ОП „Паркиране и репатриране“ – Община Пловдив да представи схема на паркоместата, обозначени със знак Д21. Такава схема обаче така и не била представена, нито пък е дадена информация колко са местата за паркиране в „синя зона“ обозначение със знак Д21 „Инвалид“.

Поради липса на всякакви доказателства не може да се докаже, че всички места са били заети, но според решението на съда заложеното в Наредбата, че "при недостиг на паркоместа, обозначени със знак Д21–„Инвалид”, паркирането се извършва при режим на почасово платено паркиране" - противоречи на чл.53 от Закона за хората с увреждания. Тъй като този нормативен акт е от по-висока степен, подзаконовите нормативни актове следва да са съобразени с по-високия по степен нормативен акт. 

Така съдът е определил, че скобата на колата е била поставена незаконно. 

Сложиха скоба на кола с инвалиден стикер в центъра на Пловдив, собственикът ѝ: Това е нехуманно!Според наредбата на Община Пловдив обаче може да се спира безплатно само на обозначените места, и то за 3 часа