На колите на двама пловдивчани, спрели на ул. "Четвърти януари", са били поставени скоби от ОП "Паркиране и репатриране", въпреки инвалидния им стикер. По думите на собственика на единият от автомобилите става дума за ограничаване на правата на инвалидите, особено когато става дума за престой, а не за паркиране. 

На улицата има знак за паркиране от хора с трайни увреждания, което според общинската наредба за движение и паркиране в Пловдив, дава право на всеки с инвалиден стикер / превозващи и/или управлявани от хора с увреждания/ е безплатно в рамките на 3 часа на конкретното място. След това собствениците трябва да преместят колата си и отново могат да се ползват с безплатно време за паркиране на място, определено за целта. От друга страна отново според наредбата, ако инвалид не може да открит свободно инвалидно място, той е длъжен да заплати по общия ред спирането на автомобил в "Синя зона". 

И двата автомобила са били спрени извън маркираното място за инвалиди, което е било заето, но според собственикът на едното возило е нехуманно да бъдат глобявани хора, които спират, за да свалят инвалид и да му помогнат да се придвижи. 

"Спрях фирмената кола с правилно поставена картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, и изненадата ми бе голяма, след като видях, че ми е поставена скоба. Съгласно ЗДВП чл. 93 - Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водач. Предвид поставения инвалиден знак (картата за паркиране на хора с трайни увреждания) на предното обзорно стъкло на автомобила, същият е бил в престой за качване и слизане на пътник – инвалид, като му е указана необходимата помощ за излизане от пътното платно, следователно автомобилът не е бил паркиран", посочи Владислав Самоходов. 

Пловдивчанинът е подал сигнал на телефон 112 и се обадил на ОП "Паркиране и репатриране". Служителите от общинското предприятие са поискали 40 лева за свалянето на скобата, и са отказали  да издадат Протокол за принудителна административна мярка (ПАМ).

"Полицейските служители също ми отказаха да ми образуват полицейска преписка за случващото се неправомерно отнемане на възможността да ползвам автомобила, който е служебен. Поставянето на скоба на МПС по своята същност представлява принудителна административна мярка, с която ми се ограничава правото за придвижване с МПС. Тази мярка подлежи на съдебен контрол пред Административен съд, като за това е необходимо да е наличен – издаден Протокол за принудителна административна мярка (ПАМ). При липса на издаден ПАМ ми се ограничава правото за обжалване на заплатената от мен вече сума за освобождаване на автомобила, т.е. с действията си служителите от ОП „Паркиране и репатриране“ в Община Пловдив ограничиха придвижването на инвалид, като и неправомерно ограничиха ползването на поверената ми собственост", посочва пловдивчанинът.

Той е пуснал и жалба към Районна прокуратура - Пловдив. 

"Считам, че тези действия са неморални, нехуманни, неправомерни и не на последно място, предвид че на същата улица бе поставена скоба и на друг автомобил с инвалиден стикер, а не бяха санкционирани автомобили, които бяха спрели в нарушение на ЗДвП", посочи още Самоходов. 

Припомняме, че  през април Административният съд в Пловдив отмени именно част от текстовете в Наредбата за организацията на дви­жението и паркирането на територията на община Пловдив, които касаят спирането на автомобили на хора с инвалиден стикер. Все още обаче няма яснота дали решението е влязло в сила или Община Пловдив го обжалва пред ВАС. 

 Съгласно Наредбата паркирането на ППС, за да се възползват пловдивчани от преференциално спиране на автомобил на място в "Синя зона" автомобилите трябва да са снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Тя съдържа международния знак „Инвалид” и трябва да бъде поставена в долния десен ъгъл на предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън. 

Контролът за това дали се спазва времето от 3 часа безплатно паркиране и съответно посочените и маркирани в синьо паркоместа, трябва да става от служители на общинското предприятие, като за целта те трябва да поставят специални талони, на които да бъде обозначен началния час на престоя. Тези, които не спазват правилата – паркират извън посочените места и престояват повече от 3 часа, подлежат на санкция.