Предложение за избор на нов омбудсман в Пловдив не бе допуснато до дневния ред на заседанието на Общинския съвет. В комисиите на местния парламент проекта за решение от Константин Георгиев бе допуснат до сесия, но на председателски съвет то отпадна. В неговото предложение бе записано, че се насрочва нов конкурс за обществен посредник, като се освобождава сегашния временно изпълняващ длъжността и се назначава нов до избора на титуляр.

По време на председателския съвет обаче от администрацията на Общинския съвет са дали две правни становища за конкретното предложение. Едното е от директора на правна дирекция Илиан Иванов,а другото от частна кантора, която обслужва местния парламент.

В тях е записано, че преди да има конкурс за обществен посредник не може да се смени този, който изпълнява временно функциите. Причината – от една страна тази длъжност трябва да има „непрекъснатост”, а от друга – временно изпълняващият трябва да е кандидат, който отговаря на изискванията за титуляр.

Поради това юристите смятат, че предложението трябва да бъде редактираното, като отпадне частта за избор на нов временен омбудсман.

Очаква се коригираното предложение да бъде внесено на някоя от следващите сесии, което ще е за конкурс за обществен посредник.

Последният опит да се избере омбудсман бе през 2021 година. Тогава имаше 5 кандидати, но никой не събра нужните 34 гласа – 2/3 от състава на Общинския съвет. Най-много получи Савина Петкова – 29 гласа.   На практика в момента Борислав Стаматов вече 8-ма година е временно изпълняващ длъжността.

Остава "временният" омбудсман на Пловдив, който има 0 подкрепа зад себе сиОбщинският съвет отново не излъчи титуляр на поста за обществен посредник