Разлято масло създава сериозна предпоставка от инциденти на пътя Кричим- Девин. За случая от тази сутрин алармират шофьори, преминали през трасето. Според един от очевидците, по-рано днес един от снегорините, който отговаря за почистването на пътя най-вече от камъни, е разлял от греблото си най-вероятно хидравлично масло. 

Такива петна има още от тунела до Кричим чак до язовир Въча. Като те могат да доведат до поднасяне на автомобила и водачите алармират участъкът да бъде почистен преди да се стигне до сериозен инцидент.