Съдията в Окръжен съд – Пловдив Пенка Стоева-Йоаниду получи отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Розалия Шейтанова – председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя се мотивира с дългогодишната работа на Пенка Стоева-Йоаниду в органите на съдебната власт. Юристката  започва кариерата си  като стажант съдия в Окръжен съд – Пловдив през 1984 г., после работи като юрисконсулт, от 1993 г. става съдия-изпълнител, а от 2015 г. е съдия в Окръжен съд – Пловдив. Има близо 30 години стаж в съдебната система. Съдия Пенка Стоева е разглеждала някои от най-сложните граждански и търговски дела в Окръжен съд – Пловдив и се е доказала като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Пенка Стоева  от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив на основание чл. 160 във връзка с чл. 165 ал.1 т.2 от Закона за съдебната власт. Председателят на съда госпожа Розалия Шейтанова й връчи  Почетен плакет на Окръжен съд - Пловдив и й пожела здраве и спокойствие от името на всички служители и магистрати.