Всички 51 общински съветници подкрепиха предложението на кмета на „Южен” Атанас Кунчев, с което се дава зелена светлина за изграждането на 70 декара парк край квартал Коматево. Предложението касаеше един от двата терена, който е с големина от 33 декара, като съветниците трябваше да дадат предварително съгласие неговото отреждане да стане от пасище в озеленяване, техническа инфраструктура и образувания.  

В хода на дискусията се повдигна въпросът дали теренът за образувания да бъде за детски ясли или детска градина. Като стана ясно, че там може да бъде изградено училище или детска градина, защото детските ясли трябва да бъдат със статут „здравеопазване” .

Предложението също така касае и изграждането на хидрофор и сондаж от ВиК Пловдив, с който да се реши дългогодишният проблем с безводието в квартал Коматево.

След приетото решение от община Пловдив и район ”Южен” могат да започнат дейностите по промяна на предназначението на имота, както и съставянето на ПУП, който да е основа на физическото изграждане на самия парк.

Кметът Костадин Димитров каза, че процесът е дълъг, но очакванията са, че в следващата година може да започне частичното му изграждане.