В процес на реално изпълнение е рехабилитацията на участъка от републиканския път III-866 "Кричим - Стамболийски", с дължина около 2800 м. в териториалния обхват на община Кричим.

Ремонтът на този участък беше включен в инвестиционната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" за 2022 година, което направи възможно изпълнението му още тази година.

“Ръководство и жителите на община Кричим, както и всички редовно преминаващи през територията на нашата община в посока вътрешноста на Родопите, очакваме в краткосрочен план и релизацията по основния ремонт на същия този републикански път в участъка, който се намира в регулационните граници на гр. Кричим, което е от голямо обществено значение с цел осигуряване безопасността на движение и за МПС, и за пешеходци.”, заяви Атанас Калчев - кмет на община Кричим. 

Това беше и основния мотив още на 4 януари 2022 година, в първия работен ден от новата година, община Кричим да предостави безвъзмездно на МРРБ изготвен и одобрен технически проект за "Основен ремонт /рехабилитация/ на път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010 (в регулационните граници на гр. Кричим)", за изработването на който община Кричим осигури и разплати със средства от  общинския бюджет.

“В качеството ми на кмет на община Кричим и от името на ръководството на общината, изказвам благодарност на всички, които ни оказаха съдействие за поетапното започване на ремонтните дейности по републиканския път в териториалния обхват на община Кричим и ги уверявам, че с нетърпение се очаква продължението и вътре в гр. Кричим! Това ще е още едно сериозно доказателство, че държавата като собственик на пътя е трайно ангажирана, както по отношение стопанисването на собствеността си, така и за безопасността на своите граждани.”, допълни кметът Атанас Калчев.