Над  3 млрд. лева са приходите, постъпили по сметките на ТД на НАП Пловдив от началото на годината до края на ноември. Това са с почти 360 млн. лева повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на териториалната дирекция. 

Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на 1,46 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 514 млн. лева343 млн. лева е корпоративния данък и 586 млн. лева е данъка върху добавената стойност. 

Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември е 1,5 млрд. лева,  в това число 906 млн. лева са за държавно обществено осигуряване, 405 млн. лева – за здравноосигурителни вноски и 203 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 56 %, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски.  Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 17 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 11 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.