Район „Северен”, който дълго време стоя без главен архитект, вече има титуляр на поста. След проведения конкурс на стола сяда арх. Светослав Фъсов. Той е получил 1348 точки, като е класиран на първо място. Другият участник в конкурса – арх. Пламен Делижов е получил 1250 точки.

Конкурсът бе на два етапа – по документи и интервю, като и в двата случая арх. Фъсов е спечелил повече точки.

Припомняме, че в района имаше сериозно напрежение заради липсата на главен архитект. Това се случи, след като Стоян Алексиев два пъти уволни предишният титуляр на поста –арх. Надя Генова. Тя бе възстановена от съда, но след това отново бе освободена от районния кмет. Въпреки че тя обжалва и второто си уволнение няма проблем пред арх. Фъсов да изпълнява новите си служебни ангажименти.На бюрото ще го чакат десетки преписки, които никой не е могъл да обработи в периода, когато е нямало главен архитект на района.

Арх. Светослав Фъсов вече е заемал такъв пост – той бе главен архитект на община Раковски преди няколко години. Той има собствена проектантска компания, като в портфолиото й са редица жилищни и промишлени обекти в региона.

Бизнесът в „Северен” в тупик – инвестициите им стоят във фризера заради липса на гл. архитектСтоян Алексиев отново освободи гл. архитект на района, пусна нов конкурс за длъжността