Редица инвестиционни намерения в район „Северен” стоят на трупчета от месеци, тъй като няма кой да ги разпише. Причината – липса на главен архитект, както и служител, който да изпълнява неговите функции.

Сагата с главния архитект на районната администрация започна още през септември 2020-а, когато районният кмет уволни арх. Надя Генова, заедно със зам.-кмета Лариса Кътова. След уволнението за кратко в района имаше временно изпълняващ длъжността, но след съдебна сага  арх. Генова бе възстановена на работа през април.

Надя Генова се връща като главен архитект на район "Северен"Тя трябва да бъде възстановена в 14- дневен срок

След като тя е получила решението на съда за възстановяването й на длъжност, арх. Генова е била допусната в сградата на районната администрация на 28 май в 9:00 часа сутринта. В 9:09 часа Стоян Алексиев е отишъл при Генова и е връчил заповедта за освобождаването.

„Мотивът за освобождаването ми бе, че е сменил структурата на районната администрация, като длъжността от трудово е преминала в служебно правоотношение. В такива случай се пуска заявление, както го изисква законът за държавния служител и аз го сторих”, каза арх. Генова. Тя допълни, че отново ще обжалва заповедта за уволнение, тъй като според нея това действие от страна на Алексиев е незаконно.

Междувременно от район „Северен” са пуснали конкурс за нов главен архитект с дата от 20 май, като срокът за подаване на документи бе до 31 май.  Той ще бъде в няколко етапа, като на единият ще се решава тест за познанията на кандидата в областта, а на втория ще е интервю.

Докато се чака новият главен архитект обаче редица фирми чакат преписките и инвестиционните им намерения да бъдат разписани. Реално обаче това няма кой да го стори и така те се трупат на чекмеджето на бъдещия главен архитект.

„Всички преписки, които можем ги изпращаме към Голяма община, другите, които не го позволява законът, ги оставяме да бъдат разписани от следващия главен архитект”, заяви Стоян Алексиев.

С редакцията ни се свърза фирма, която е подала документи за получаване на виза скица за проектиране на автомовика на ул. „Рогошко шосе”. Тя е входирала заявлението си на 27 април, а и до днес няма кой да го обработи. В Закона за устройство на територията е описано, че тези преписки трябва да се обработят до 30 дни от администрацията.

„След като входираме документите нямахме никаква обратна връзка. С много настойчивост от наша страна успяхме да разговаряме със служител на кметството, който ни препоръча да изтеглим преписката си. Той каза, че реално в момента няма кой да я обработи. Ние сме си заплатили таксата, а срокът не е спазен от администрацията очевидно, за това отказахме”, обясни служител на фирмата, внесъл документите в районната администрация.

Освен въпросната фирма още редица бизнеси чакат отговори на своите преписки, които обаче могат да бъдат обработени едва, след като новият главен архитект встъпи в длъжност. За много от тях обаче ще бъде късно.

Според закона отделните документи и преписки се обработват в 7-дневен, 14-дневен или 30-дневен срок.  Ако това не се стори по вина на администрацията , може да последва глоба.

Според ЗУТ дейността на главните архитекти се контролира от регионалните структури на ДНСК.  При забавяне на преписки и необработването им именно от Дирекцията за национален строителен контрол налагат санкции на районните администрации. Не е ясно дали към този момент такива има, тъй като от ДНСК правят проверките при поискване от потърпевшо юридическо или физическо лице. Пуснахме запитване към държавното звено, дали към днешна дата са наложени санкции на район „Северен”.

Докато пък трае конкурсът, а и съдебните дела за поста на гл. архитект, редица инвестиционни намерения на различни компании са в тупик, като не могат да ги реализират.