Психоложката Диана Таскова, която бе назначена на граждански договор, в Община Пловдив е подала молба за прекратяването му. Зам.-кметът Анести Тимчев заяви, че тя е депозирала искането тази сутрин, заедно с мотиви към него.По думите му тя била огорчена, че хора, които не я познават и не знаят нейните професионални възможности, дават оценки за нея.

Припомняме, че преди няколко дни в пловдивските медии бе разпространен сигнал, според който психологът Диана Таскова е била назначена на граждански договор от 1 май 2020 г. до края на годината, като възнаграждението е 1 776 лева.

По-късно от Община Пловдив изпратиха прессъобщение, в което са записани и мотивите на Таскова да напусне в молбата й:

„Поради нанесена ми публична обида и клевета, насочена срещу личността ми, която уронва авторитета и доброто ми име в обществото, както и на професионалната ми и творческа репутация прекратявам договорните отношения с Община Пловдив по договор за услуга № 20 ДГ-311/26.05.2020 г., считано от 21.08.2020 година. При така създалите се обстоятелства не мога да продължа да работя по предварително изготвената План – Програма и да довърша започнатите преговори за предстоящите обучения и инициативи. Очевидно е, че състоянието на социалните услуги към момента задоволява потребителите и служителите в съответните звена.  Идеите Ви за подобряване на материалната база, повишаване качеството на социалната услуга и трудовите условия на психолозите и социалните работници кореспондираха и с моите виждания. Надявах се, че с общи усилия ще достигнем до компетенциите на ЕС в социалната сфера. Това беше основният  мотив, за да поема ангажимента по договора. Благодаря Ви за доверието. Аз вярвам във Вашата компетентност“, завършва Диана Таскова.

Лов на вещици в община Пловдив след скандален граждански договорЗам. -кметът Тимчев търси предателя с очни ставки и разпити, служителите готвят протестно писмо

Гражданските договори в Община Пловдив - Кутията на Пандора за 2 млн. леваПарите за „външни експерти” се харчат скоростно, а щатните служители биват силно демотивирани