Психолози, експeрти и социални работни от Община Пловдив подготвят протестно писмо, в която изказват категоричното си несъгласие със съмнителни назначения на служители на граждански договори, както и с позицията по въпроса на ресорния зам.- кмет Анести Тимчев по казуса. Преди два дни в пловдивските медии бе разпространен сигнал, според който психологът Диана Таскова е била назначена на граждански договор от 1 май 2020 г. до края на годината, като възнаграждението е 1 776 лева. Според Договора Таскова  трябва да прави психологически консултации на потребителите на социални услуги на общината,  проучвания  и анализи на индивидуалните потребности на потребители на социални услуги в условията на криза, да извършва индивидуална и групова работа с потребите на социални услуги за подобряване на тяхното емоционално и психологическо състояние и да им оказва психологическа подкрепа. 

Според подателя на сигнала Алекс Апостолова,  въпросният психолог не е извършил нито едно от вменените задължения и дейности и това може да се види от отчетите на лицето и като се направят насрещни проверки. Апостолова е категорична, че се касае за източване на бюджета на общината, като съучастник в това е ресорния зам. -кмет Тимчев. 

Служители на дирекция "Социални дейности" към общината са категорични, че не познават Таскова и никога не ся я виждали или чували. "За 3 месеца трябваше все с някой от експертите или колегите психолози да влезе в контакт" , коментират те. 

Сигналът, разпространен в медиите, е бил последван от истински лов на вещици в общината, твърдят общински служители. "Зам.-кметът Тимчев привиква на очна ставка различни служители, които имат достъп до договорите и директно ги обвинява. Има млади колежки, които излизат буквално разплакани, заради обвиненията и униженията" разказват очевидци. 

В интервю за местна медия Анести Тимчев заявява, че сигналът е "клевета, защото жалбата е написана от човек, който не знае истината, и обслужва някакви други интереси. Програмата, която състави Диана Таскова, визира една сериозна и дълбока политика за работа с психолозите като цяло."

 Също така обяснява, че в общината на щат има само 19 психолози за 53 социални услуги, които не достигат. "Вече не можем да намерим начинаещ психолог за по-малко от 1000 лева", казва зам.- кметът. 

Факт е обаче, че в съответната дирекция, към която Таскова има граждански договор, няма нито един служител на трудов договор, който да получава такова възнаграждение.  Включително и началникът на дирекцията. Много са служителите , които вземат под 700 лева заплата. Заплатите на експертите са 1000 - 1200 лв. Освен това към различните социални услуги работят психолози, чието възнаграждение се изплаща от делегиран бюджет от Министерството на труда и социалните грижи. Други пък работят по отделни проекти и заплатите им се плащат по съответния европроект. 

Служителите са засегнати и от оценката на Тимчев за работата им. "Ние не омаловажаваме работата на оперативните психолози, но само с тях не можем да свършим целия този обем от специфични и важни дейности. Трябва ни човек - активен и с модерно мислене, с който да въведем по-добро обслужване на потребителите на услугите и който да организира работата, да отговаря за образованието, обучението и практиките на психолозите" казва той. 

Социалните работници и психолозите твърдят , че се чувстват обидени и лично засегнати от думите на ресорния зам.- кмет, който би трябвало да защитава техните интереси. Също така определят като дискриминация сравняването на стажа на служителите с този на Таскова. Те смятат, че въпреки унизително ниските заплати , които получават, работят на високо ниво. Копие от писмото е изпратено и до Комисията за защита от дискриминация. 

Всъщност според годишният анализ на Агенция "Социално подпомагане" Област Пловдив е на първо място по брой на предлагани социални услуги - 93 - 55 за деца и 38 за възрастни. За сравнение дори в София те са  87. Достъп до тях имат 6 700 души. 

В писмото, служителите от социалните услуги настояват за публично извинение от страна на Анести Тимчев и също така искат заплатите им да бъдат повишени до нива, които зам.-кметът определя като нормални. 

Репортер на TrafficNews се свърза с Диана Таскова, която отказа коментар за това какви са конкретните им ангажименти  по договора и кои от тях е изпълнила. Таскова работи в детска градина "Бреза" в "Северен"  на трудов договор , а също така и в детски център. Защо точно тя е "перфектния" експерт, който трябва да следи отчетите по социалните дейности в общината , можем само да гадаем. Едното обяснение е нейният експертен потенциал, а другата - роднинските връзки с дама, бивш фунционер на ГЕРБ- Област. 

Според наши източници вчера е бил направен анекс към договора й, който включва още ангажименти. Факт, че в интервюто си Тимчев говори в бъдеще време за ангажиментите на Таскова - ще консултира Центъра за възрастни хора с умствени проблеми „Св. Врач”, ще помага в създаването на Консултативен съвет по социална политика. "Чрез него топ професионалисти на България ще консултират кмета и зам.-кмета по  важните социални теми, а вчера възложих подготовката на правилника за работа на този съвет. Целта е да излезем от обикновеното администриране на услугите" казва Тимчев. 

Всъщност преди 40 дни TrafficNews изпрати запитване до пресцентъра на Община Пловдив с конкретни въпроси за броя на сключените граждански договори от настоящото ръководство на общината и размерът на възнагражденията , заложени в тях. Въпреки многократните запитвания, до този момент отговор от общината няма.