Промените в Закона за обществените поръчки провали процедурата за изграждането на нов мост на пътя Хисаря – Калояново.  В началото на месеца от  Областно пътно управление  - Пловдив е пуснаха поръчка за изграждането на съоръжението, което се намира между Гара Калояново и село Калояново.  Прогнозната стойност за изграждането новото съоръжение  бе 1,43 млн. лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти бе 28 февруари.

С решение от 15 февруари обаче зам.-шефът на АПИ инж. Йордан Вълчев прекратява поръчката. Причината е, че възложител е бил началникът на ОПУ – Пловдив Петър Попов. С новите промени на ЗОП е дадено, че възложители на поръчки могат да бъдат само ръководителите на основните звена и техните заместници. Второстепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са ОПУ – Пловдив, не могат да пускат самостоятелно поръчки.

Така се очаква нова процедура, която директно да бъде пусната от началника на АПИ или неговите заместници.

В прекратената поръчка бе записано, че финансирането е осигурено от бюджета на АПИ.

Съществуващото съоръжение на пътя над р. Пикла е с монолитна стоманобетонова конструкция с два отвора с размери по 14 м и обща дължина 30 м. Габаритът е 4 метра,  като не позволява да се разминат два автомобила . Стесненият габарит на пътя е сигнализиран с пътни знаци. Той е изграден от каменна зидария и не отговоря на изискванията на действащата нормативна база. Необходимо е изграждане на ново съоръжение на мястото на съществуващото, което  ще бъде с две платна, за  да не се налага да се изчакват автомобилите.

Изграждат нов мост на натоварен път в Пловдивска областОбластно пътно управление пусна обществена поръчка за 1,4 млн. лева за ново съоръжение