Нов мост ще  бъде изграден на пътя Хисаря – Калояново. Областно пътно управление  - Пловдив е пуснало обществена поръчка за изграждането на съоръжението, което се намира между Гара Калояново и село Калояново.  Прогнозната стойност за изграждането новото съоръжение 1,43 млн. лева без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 28 февруари.

В стойността освен изграждането на моста е включено проектиране и упражняване на авторски надзор.

Съществуващото съоръжение е мост над р. Пикла, което е с монолитна стоманобетонова конструкция с два отвора с размери по 14 м и обща дължина 30 м. Габаритът е 4 метра,  като не позволява да се разминат два автомобила . Стесненият габарит на пътя е сигнализиран с пътни знаци. Той е изграден от каменна зидария и не отговоря на изискванията на действащата нормативна база. Необходимо е изграждане на ново съоръжение на мястото на съществуващото, което  ще бъде с две платна, за  да не се налага да се изчакват автомобилите.

Финансирането е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Срокът, който трябва да предложат фирмите  за проектирането и извършването на строително-монтажните дейности не трябва да е повече от 157 дни.