Политиката на предишното ръководство на Община Пловдив да изгражда многоетажни паркинги из града изглежда е оставена във фризера от новите градски власти. На практика в мандата на Здравко Димитров бе открит първият общински многоетажен паркинг в район „Западен”, като изглежда той ще бъде последния поне до 2023 година.

Идеята за изграждането на многоетажните паркинг навсякъде, където е възможно е, се породи от все по-малкото терени, с които разполага Община Пловдив и все по-големия дефицит на паркоместа.

Пилотният проект в „Западен” трябваше да покаже какъв ефект дават тези съоръжения по районите на Пловдив, като към момента повече от 2/3 от него е заето от автомобили срещу такса от 50 лева.

Следващите три многоетажни паркинги, които трябваше да се направят бяха на ул. „4 януари“, ул. „Любен Каравелов“ и ЖР „Тракия“.

Зико заяви, че в плановете на Община Пловдив   е изграждането на паркинга на ул. „4 януари”, който в момента бе направен като временен паркинг. Там се очакваше проектът да бъде преработен, за да може колите да влизат откъм „Цар Борис III Обединител” . За един от имотите обаче се водят дела като част от т.нар. Вакъфски имоти, а скоро едва ли ще има разрешение по този спор. Оказва се, че новата идея на градските власти е проектът да бъде адаптиран към бъдещия проект за пробива под Водната палата.

Строят паркинг на бъдещето в центъра на Пловдив – автоматизирана система прибира колите в гондолиСъоръжението на ул. „Любен Каравелов” ще е за 192 коли, правят зони за отдих между двете тела

Към момента в бюджета на Община Пловдив не са заложени средства за реализиране на проектите за многоетажни паркинги, а кредитът за построяването на такива, задействан още в миналия мандат, но не изглежда процедурата да бъде доведена до край.

Във фризера отидоха проектите за другите два многоетажни паркинги, като за единия дори имаше конкурс с изключително интересна концепция – този на ул. „Любен Каравелов”. Изглежда Община Пловдив възнамерява да заложи на т.нар. буферни паркинги, като имотът до хотел Лайпциг също е сложен в тази графа.

Паркоместа и зелени площи – вариантът са многоетажните паркинги в Пловдив, изграждат четириДо края на годината завършват първото общинско съоръжение, правят още три под тепетата

Относно концепцията за изграждането на буферни паркинги от Община Пловдив ни отговориха така:

Концепцията P & R (Park & Ride) комбинира предимствата на лекия автомобил и обществения транспорт, като ги обединява в ефикасна и ефективна система чрез осигуряване на буферни паркинги за самостоятелни леки превозни средства извън централната зона на града и обществен транспорт до нея.

Община Пловдив има положителната нагласа за изграждане на буферни паркинги, с цел разтоварване на трафика. В Генералния план за организация на движението /ГПОД/ са направени предложения за буфер паркинги на следните локации:

За целта е необходимо  да се извършат предпроектни проучвания за всеки един от терените, както и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги и като допълнение да се оценят икономическите ползи или загуби при редуциране местата за паркиране с цел обособяване на бус ленти.

Ясно е обаче, че проблемът с паркирането ще става все по-голям, а политиката на Голяма община да прехвърля тази дейност само на районните кметове не е решение. Причината е, че липсва ясна концепция за ограничението на колите в централна градска част, както и за прехвърлянето на хората с автомобили към градския транспорт.