С решение на ВАС по дело за конфликт на интереси са прекратени правомощията на общинския съветник Бойко Гавраилов, който е и общински координатор на ПП Герб, съобщиха от ОИК Хисаря. 

През миналата година КПКОНПИ установи конфликт на интереси срещу Гавраилов и общински съветник от Стара Загора Янко Янков. Производствата срещу двамата са започнали по сигнали. 

Гавраилов е бил председател на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси в Общински съвет.

На 17.06.2021 г. той е гласувал „за“ отлагане на обсъждането на доклад за несъвместимост на друг общински съветник. В хода на проверката е установено, че Гавраилов и другият общински съветник са имали общи дружества от 2005 г. и по този начин е налице трайна икономическа зависимост между двамата, което ги прави свързани лица по смисъла на закона.

 Упражнявайки правото си на глас, вместо да се самоотведе от конкретното гласуване, Гаврилов реализира конфликт на интереси в частен интерес за свързано с него лице. По този начин се поставя под въпрос безпристрастното и обективно упражняване на правомощията му. Наложена му е глоба в размер на 5 000 лв. 

Антикорупционната комисия разследва общински съветник от Хисаря за конфликт на интересиНа Бойко Гавраилов е наложена глоба от 5 000 лв.