Софийският апелативен съд потвърди налагането на запор върху 16 314 400 поименни безналични акции от капитала на "Международен панаир Пловдив". Потвърденото решение е по делото, заведено от министъра на икономиката Богдан Богданов. 

Мярката беше допусната по-рано от Софийския градски съд за обезпечение на предявения от държавата иск срещу община Варна. Акциите на морската столица представляват 29% от капитала на панаира.

"Държавата трябва да запази собствеността си в Пловдивския панаир, но и да работи за развитието на дружеството. Международното изложение не се управлява ефективно, затова Министерството на икономиката и индустрията е фокусирано върху разработването на Стратегия за развитието му", коментира Богдан Богданов.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още в началото на юни министърът разпореди пълен правен анализ по казуса с Пловдивския панаир. По-късно Министерският съвет му възложи да извърши всички възможни действия в защита на държавния интерес. В средата на юли беше предявен иск за признаване на собствеността на държавата върху акциите, като към настоящия момент с влезли в сила определения са уважени и двете особени искания: за спиране на вписването на апорта в Търговския регистър и за налагане на запор на акциите.

Запорираха варненските акции в Панаира след делото от министъра на икономиката