Община Пловдив ще трябва да намери близо 3 млн. лева от собствените си средства, за да доплати за модернизацията на Пречиствателната станция. Върховният административен съд е потвърдил финансовата корекция от Министерството на околната среда и водите в размер на 5%  по договора  сключен миналата година с  изпълнителя ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018" на стойност 58 707 707, 77 лв. без ДДС. 

Решението на съда е окончателно, което означава, че Община Пловдив ще трябва да върне 3 млн. лева на Европа, а парите ще дойдат вероятно от градската хазна. Поръчката е част от Водния цикъл на града, който е на стойност е за над 130 млн. лева.  В този мандат вече бе теглен заем от 30 млн. лева, с който да се финансират дейности по проекта, които не се покриват от програмата.  Те са преди всичко за дейностите по смяна на водопроводната и канализационна мрежа в район „Северен”, както и за покриване на част от ДДС-то.

Жестока финансова корекция за Община Пловдив! Връща 3 млн. лева за най-големия си проектГрадските власти загубиха делото срещу управляващия орган в Административния съд, жалят във ВАС

Наложената финансова корекция е заради нередности в обществената поръчка за избор на изпълнител  за модернизацията на Пречиствателната станция през Водния цикъл. Според Управляващия орган комисията по поръчката към Община Пловдив е заложил критерии, които необосновано ограничават участието на фирми в процедурата

Претенциите на управляващия орган са критериите към фирмите към предишен опит и изпълнени дейности в подобен обем, както и експертите, които е трябвало да имат фирмите, за да спечелят поръчката.

В консорциума, който взе поръчката за над 70 млн. лева с ДДС, партньори са ,,ГБС – Пловдив“ АД, ,,Главболгарстрой“ АД и ,,Еко-проект 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД, а обществената поръчка бе стартирана през 2018-а.

Дейностите по рехабилитация на съоръжението се осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020, като ремонтът е част от интегрирания проект за водите на Пловдив. Реконструкцията на ПСOВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в река Марица, като така се подобри качеството на водата.  Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Преди празниците от Община Пловдив обявиха, че ще стартът на дейностите по модернизацията на Пречиствателната станция ще бъде след празниците.

След три години съдебни саги: Започва най-големият проект на Пловдив за над 70 млн. леваВАС осъди в полза на Община Пловдив за предварителното изпълнение