Шансът Община Пловдив да изпусне проекта за 14 млн. лева  по програмата за подобряване на атмосферния въздух става все по-голям.   Въпреки че при представянето на общинския бюджет, вътре бяха заложени въпросните средства, съвсем не е сигурно, че парите ще бъдат усвоени.

Причината е нова жалба в КЗК и ново забавяне на първата фаза на проекта, който трябва  замени печките на твърдо гориво с климатици или други екологични уреди.

Ще изпусне ли Пловдив програмата за смяна на печките с климатици за 14 млн. лева?КЗК върна решението за избор на изпълнител за първия етап на екопрограмата

Поръчката за избор на консултант, който да направи проучване и анализ на състоянието на атмосферния въздух, ползвателите на замърсяващи уреди и програма за подмяната им, стартира още през 2019 година и досега не може да завърши. Първо тя бе прекратена от вече бившият зам.-кмета Илия Кирчев, а новата поръчка от юли 2020 година продължава да няма избран изпълнител.  Причината са множеството жалби срещу решенията на комисията на Община Пловдив от фирми, отстранени от процедурата.  Първата жалба от бе ДЗЗД „Екологика” заради отстраняването й  и избора на консорциума ДЗЗД „Чист въздух за Пловдив”. КЗК отмени процедурата, като Община Пловдив трябваше да разгледат наново техническите и ценови предложения. За да се пести време градските власти решиха да не обжалват решението на Комисията по защита на конкуренцията и отново оцениха фирмите. До финала са отишли двете фирми - „Екологика” и ДЗЗД „Чист въздух за Пловдив”. Първата фирма бе дала 433 хил. лева за проекта, а победителят в първата поръчка – 487 хил. лева.

Въпреки по-ниската цена на „Екологика”, Община Пловдив пак е класирала консорциума „Чист въздух за Пловдив” на първо място заради по-добро оцененото техническо предложение.

Очаквано пък след второто решение, ДЗЗД „Екологика” пак е обжалвала избора в КЗК на 5 март. Това означава, че в най-добри случай след два месеца ще има решение на регулативния орган, а при обжалване в КЗК нещата могат да стигнат и до половин година.

На сайта на управляващия орган по програмата е видно, че крайният срок за приключването на първа фаза е месец май 2021 година.  Всички градове, които са бенефициенти по програмата са или приключили, или пред приключване на първата фаза, без Пловдив.

Към момента няма индикации този срок да бъде удължен от Министерството на околната среда и водите. TrafficNews пусна запитване към МОСВ относно това дали има възможност срокът за първата фаза за Община Пловдив да бъде удължен. Въпреки че пуснахме запитването си на 15 февруари, все още отговор нямаме.

Сигурно е, че ако Община Пловдив не получи отсрочка, то целият проект ще се провали.

Припомняме, че мярката за модернизиране на отоплението в домовете на твърдо гориво е заложена в проекта на Община Пловдив „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици /ФПЧ10/ от битовото отопление“, който е финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Безвъзмездна финансова помощ е в размер на 13 862 232,11 лв, като сумата е разпределена на база броя домакинства на твърдо гориво, които по предварителни данни в Пловдив наброяват 18 165.

Проектът най-общо включва поетапна подмяна на стари и неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните инсталации. Безплатно хората, които се отопляват с печки на дърва и въглища ще могат да се сдобият с чисто нов климатик, печка на пелети или пък да бъдат свързани към топлопреносна мрежа - газификация или топлофикация.