Строителните резултати в Пловдив отново отреждат на областта първо място по най-много въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 година. 

За периода от началото на юни до края на септември акт 16 са получили 196 жилищни сгради в Пловдив област. В тях има 581 жилища с обща площ от 61 хиляди кв.м. На второ място са София (столица) - 170 сгради с 1 493 жилища, а на трето Бургас - 141 сгради с 553 жилища в тях. 

Въпреки най-големият брой довършени сгради, се оказва, че голямата част от тях са къщи, съответно общият брой на новопостроени жилища в Пловдив е по-малък отколкото в София и Варна, където се набляга на строителството на големи жилищни комплекси. 

Новите жилища в област Пловдив са със следната големина: 24 едностайни, 227 двустайни, 162 тристайни, 83 четиристайни, 47 петстайни и 38 жилища с шест и повече стаи. 

На национално ниво

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1316, а новопостроените жилища в тях са 5812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53.4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52.8%. 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78.7%, с тухлена - 18.7%, с друга - 2.1%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват.