Най-голямата пътна реконструкция в Пловдив, тази на Голямоконарско шосе очаквано влезе в КЗК. Една от отстранените компании – „Парсек груп” е обжалвала избора на „ИСА – 2000” за реконструкцията  за близо  16 млн. лева.

Претенциите на фирмата на Бончо Бонев са заради мотивите, поради които е отстранена тя. В протокола към комисията е записано, че „Парсек груп” не  са изготвили  план за временна организация на движението . Също, не е записан човешкия и технически ресурс, необходим за усилване на асфалтовите пластове.

Другата отстранена фирма  „Европейски пътища” също е имала подобен пропуска, свързан с проекта за изготвянето на временната организация на движението. Към момента няма жалба от компанията в КЗК, но срокът още не е изтекъл.

Това означава, че поне в следващите няколко месеца Община Пловдив няма да може да подпише договора за Голямоконарско шосе. Отделно казусът може и да стигне до ВАС, което да го забави до лятото.

Фирмата на Бонев в момента изпълнява два проекта през Община Пловдив – реконструкцията на „Даме Груев” и на ул. „Владая”. И по двете поръчки тя бе отстранена, но след жалби в КЗК и ВАС, те бяха дадени на „Парсек груп” заради незаконосъобразни решения на Община  Пловдив.

Средствата за ремонта на Голямоконарско шосе са от републиканския бюджет. За тази година са предвидени 9 млн. лева, като 4,5 млн. лева вече са по сметките на Община Пловдив.

Строителните дейности ще бъдат от землищната граница на Община Пловдив ( Царацовски пътен възел)  до бул. „Дунав”.  Реконструкцията и разширението ще бъде по одобрен проект – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи , ново кръгово кръстовище  и локали. Също така ще има нова ВиК мрежа, отводнителни съоръжения,  напоителна система, нови стълбове и ЛЕД осветление.

Максималният срок на всички дейност трябва да не е по-дълъг от 24 месеца.

Голямоконарско шосе е т.нар. официален вход на Пловдив от АМ „Тракия”. Той е началото на проектираната вътрешноградска магистрала, залегнала в градоустройствените планове от 70-те години на миналия век.  Тя трябва да минава през целия Пловдив от въпросното шосе през бул. „Васил Априлов”, пробива под Гарата и да се излиза на южното Околовръстно шосе.  

"ИСА – 2000” ще строи вътрешната магистрала на Пловдив за 16 млн. леваОбщина Пловдив е отстранила другите две компании, подали оферта за Голямоконарско шосе