Фирмата, която бе избрана за пробива под Водната палата – „ИСА – 2000”, почти сигурно ще прави най-големия пътен ремонт в Пловдив – този на Голямоконарско шосе.  Компанията на Юлиян Инджов е единствената, на която днес са отворени ценовите оферти. Комисията е отстранила другите две -   „Парсек груп” и  „Европейски пътища”.

Фирмата е предложила 15,6 млн. лева за ремонта на вътрешната магистрала на Пловдив, като сега трябва да се види дали предложението отговаря на изискванията. Ако това е така и няма жалби в КЗК, то ще може да се сключи договор.

Средствата за ремонта са от републиканския бюджет. За тази година са предвидени 9 млн. лева, като 4,5 млн. лева вече са по сметките на Община Пловдив.

Строителните дейности ще бъдат от землищната граница на Община Пловдив ( Царацовски пътен възел)  до бул. „Дунав”.  Реконструкцията и разширението ще бъде по одобрен проект – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи , ново кръгово кръстовище  и локали. Също така ще има нова ВиК мрежа, отводнителни съоръжения,  напоителна система, нови стълбове и ЛЕД осветление.

Максималният срок на всички дейност трябва да не е по-дълъг от 24 месеца.

Голямоконарско шосе е т.нар. официален вход на Пловдив от АМ „Тракия”. Той е началото на проектираната вътрешноградска магистрала, залегнала в градоустройствените планове от 70-те години на миналия век.  Тя трябва да минава през целия Пловдив от въпросното шосе през бул. „Васил Априлов”, пробива под Гарата и да се излиза на южното Околовръстно шосе.