Общинският съвет ще гласува на утрешната сесия присъединяването на село Белащица към Община Пловдив, ако референдумът  в селото бъде положителен. Точката влиза в извънреден порядък, като тя гласи:

„ Вземане на решение за промяна на границите на Община Пловдив, поради отделяне на кметство с. Белащица, Община Родопи и присъединяването на същото към Община Пловдив, след провеждане на местен референдум сред жителите на с. Белащица, Община Родопи”.

Въпросът на референдума, който се очаква в селото Родопската яка ще бъде:

„Искате ли село Белащица, запазвайки статута си на село, да се отдели от Община Родопи и да се присъедини към Община Пловдив?“ 

Към искането в ОбС – Пловдив е дадено и положителното становище на кмета на Белащица.

В мотивите към предложението е записано, че към настоящия момент голям брой от населението на село Белащица работи в Пловдив:

„ Присъединяването към Община Пловдив ще създаде предпоставки за подобряването на транспортните връзки, инвестиции в нови инфраструктурни проекти и не на последно място – до увеличаване на бюджетните дотации. Не е нито икономически, нито социално изгодно толкова близки и неизменно свързани населени места да бъдат част от територията на различни общини. Времето доказва, че това не е рентабилно за техните жители и е наложително да бъде извършена промяна, която да даде възможност  Пловдив и околните села да развиват с ускорени темпове сътрудничеството помежду си като неразривно свързани населени места от територията на една община. Още повече, че между тях и гр. Пловдив има установена многогодишна и естествена социална, икономическа, политическа и демографска зависимост, а разделеността им в различни общини пречи на нормалното развитие на връзките между тях. От друга страна Община Пловдив има  безспорен интерес от присъединяването на нови общински терени към своята територия с оглед привличане на нови инвестиции, а също и с оглед бъдещото икономическо развитие”.

Освен  в местния парламент в Пловдив, предложението трябва да бъде гласувано и в Общинския съвет в „Родопи”, а след това да се насрочи и дата за референдума. Ако той събере  нужните гласове „Да” и изискуемият брой гласували, то оттам трябва да се издаде указ за промяната на границите на двете общини.