Община Пловдив е готова да вземе 24 млн. лева за стадионите на Ботев и Локомотив от банков кредит. На следващата сесия на Общинския съвет ще се гледа предложението за сключване на договора с банкова институция.  Градските власти са избрали офертата на „Уникредит булбанк” измежду общо четири банкови институции, дали предложения.

В проектодоговора е записано, че кредитът трябва да се усвои най-късно до края на 2024 година, а сумата е до 24 млн. лева

Гратисният период на Община Пловдив пък ще е до 2026 година. Първата вноска трябва да се плати през  май  2025 година, а последната – октомври 2037 година. Всеки  месец от градския бюджет ще трябва да се плащат по 174 хил.  лева, което за покриване на главницата.  Лихвата ще бъде 0,75% плюс основния лихвен  процент, обявяван от БНБ. Еднократната такса към банката ще е  80 000 лева.

За двата стадиона са предвидени по 12 млн. лева. За Колежа  няма да има нужда от отделна обществена поръчка, като средствата директно ще се дадат към фирмата изпълнител ПИМК за дейностите по козирката и довършването на първия етап. За стадион „Локомотив” ще се пусне нова поръчка за централната трибуна и облагородяването на зоната.

Освен тези 24 млн. лева, Община  Пловдив трябва да сключи още един договор за 20 млн. лева за строителството на ПК „Младост”, който  се очаква да е по фонд ФЛАГ. Самата поръчка за басейна е на финала.