Министерство на регионалното развитие и благоустройството изтегли от сметките на Община Пловдив над 900 хиляди лева, но те ен са запорирани. Това посочина от общината и добавиха, че пред Административен съд се оспорва решението на ведомството. Противоречията тръгнали от проверка на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ от септември по проекта „Модернизиране и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“.

От МРРБ е наложена е финансова корекция в размер на 5% от стойността на проекта -  в размер на 905 785.02 лв. Към общината е отправена покана за доброволно изпълнение.

Общината направи уточнението, че не е със запорирани сметки към този момент. Това идва в отговор на твърдението, че публичен изпълнител е запорирал банковите сметки на общината заради финансовата корекция, публикуван от 24часа.  

Запорираха сметки на община Пловдив за над 900 000 леваСанкциите са наложени заради транспортния проект

В съобщението си те посочват още, че са оспорили констатациите на проверяващите в Административен съд в срок. Към настоящия момент решение няма. 

Тъй като обжалването не спира изпълнението на искането, МРРБ директно е пристъпил към събиране чрез НАП. Така на 25 ноември сумата е изтеглена от сметките на община Пловдив.

Към днешна дата към Общински Съвет е направено предложение за корекция на бюджета, с което се осигуряват средства от обект, който няма да се реализира до края на годината с цел балансиране на бюджета.