Колко време е необходимо на два отдела в Община Пловдив да приведат местните наредби според националното законодателство? Обичайно тези срокове трябва да са седмици, най-много месеци, но в пловдивската градска управа им трябва повече време. Година и осем месеца, след като с постановление на Министерския съвет от декември 2020 година се  правят корекции в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, както и наредбите на Министерството на околната среда и водите, най-после Община Пловдив ще използва текстовете от нея.

Те касаят излезлите от употреба превозни средства. Преди повече от година TrafficNews писа за абсурдната ситуация, при която единственият голям град в България, който работи според старите наредби е Пловдив.

Безхаберие или обикновена некомпетентност лишава Пловдив от стотици свободни паркоместа?8 месеца Община Пловдив не може да приведе местна наредба според националното законодателство

И до ден днешен под тепетата за излязло от употреба МПС се счита всяко, на което последният валиден технически преглед е бил преди повече от две години и се намира на държавен или общински терен. След като от районните администрации издирят тези коли, слагат им по един стикер за доброволно преместване и ако до 3 месеца то не се изпълни – автомобилът бива репатриран.  С други думи – в най-добрия случай една изоставена кола може да бъде преместена едва след повече от две години.

Три служебни и едно редовно правителство по-рано тази наредба бе променена, а чак сега Община Пловдив започна процедурата по прилагането й. На сайта на градските власти е качена промяната на Наредбата, която ще престои месец, преди да се гласува.

Тя гласи, че излязло от употреба МПС е такова с прекратена регистрация преди повече от 3 месеца,  или 3 месеца от изтичането на определената дата за следващ  технически преглед.

С наредбата се съкращава и тройно срокът за преместването на колата, след като е залепен стикера от градските власти. Вместо 3 месеца, новият срок ще бъде 1 месец. Така цялата процедура от 2 години и 3 месеца, ще се намали на общо 4 месеца.

Това ще даде възможност на районните кметове да разчистят паркингите от изоставени МПС-та,  предвид и огромния проблем с недостиг на паркоместа из целия град.  Наредбата се очаква да бъда гласувана на 17 септември, а новите правила да се прилагат от 1 октомври.