Община Пловдив прави последен опит да спаси проекта за „Чистия въздух“ за подмяната на старите отоплителни устройства с екологични такива.  Зам.-кметът Анести Тимчев пусна директно договаряне за демонтаж и извозване на кюмбетата към две пловдивски фирми. 

Това е пета процедура за премахването на старите печки, като макар стойността на поръчката да е най-малка – от 130 хил.лева, тя е ключова за целия проект.  Ако не се сключи договор за тази дейност, то градските власти са пред угрозата да връщат милиони на Европа.

„ Липсата на избран изпълнител за дейностите по демонтаж, събиране, транспортиране, последващо третиране и предаване за рециклиране на получените отпадъци от метали, поставя в риск общината – да не изпълни една от ключовите дейности по проекта и да не успее да изпълни своите ангажименти по подписания договор за Безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Крайният срок за изпълнението на проекта, съгласно подписания АДБФП е до дата 31.12.2023 година“, пише в мотивите. 

По-притеснителен е фактът, че крайният срок за демонтажа и извозването на печките е до 31 август тази година. Тимчев е пуснал покана до фирмите „Природа консулт“ и „Моби- шоп“, които се занимават с извозването на отпадъци и предаването им за вторични суровини. Избраната фирма трябва да извърши:

- демонтаж на старите отоплителни устройства на дърва/въглища и прилежащите им елементи в жилищните имоти на лица, сключили договор с Община Пловдив за подмяната, посочени от Възложителя в изричен списък;

 - изнасяне, натоварване и транспортиране на демонтираните отоплителни устройства и прилежащите им елементи до площадка, притежаваща необходимите документи за временно съхраняване и оползотворяване с код R12 и R13 от Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУО;

- претегляне на кантар на доставените демонтирани отоплителни устройства и разтоварване на площадката;

- последващо третиране – разделяне, сортиране на получените метални отпадъци по вид, наименование и код съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците и видове метали;

- претегляне и предаване на отсортираните метални отпадъци, преминали през процеса на третиране за последващо оползотворяване с цел рециклиране;

- превеждане на получените приходи от предадените метални отпадъци по банкова сметка на възложителя.

Прогнозното общо количество на отоплителните устройства, които трябва да бъдат демонтирани и подложени на последващо третиране, е 3960 броя, разпределени по видове както следва:

Печка на дърва и/или въглища - 3500 броя;

Камина/готварска печка на дърва и/или въглища - 350 броя;

Котел на дърва и/или въглища - 110 броя.

Ако тази поръчка се провали, то не само, че Община Пловдив е пред угрозата да връща милиони на Европа, а и вероятно няма да получи финансиране за новия програмен период. По него Пловдив е одобрен за нови 28 млн. лева по приоритет „Въздух” по ОП „Околна среда”.

Ще върне ли Пловдив 14 млн. за смяната на кюмбетата? Общината с панически действияФирмата на Емил Иванов – Гаро се отказа от демонтажа за старите печки – щял да е на загуба

Преустановяват набирането на кандидатури по проекта за смяна на кюмбетата

Тартор от Столипиново взима 130 бона да извози кюмбетата по проекта за „Чистия въздух”Фирмата на Емил Иванов – Гаро бе избрана за изпълнител за демонтажа на старите уреди