Община Пловдив получи държавни имоти за разширението и реконструкцията на ,,Голямоконарско шосе“. Правителството обяви имоти публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на община Пловдив за разширението и реконструкцията на ,,Голямоконарско шосе“. 

Реализацията на проекта е с цел повишаване пропускателната способност на една от най-натоварените входно-изходни артерии на град Пловдив и основна пътна връзка с автомагистрала „Тракия“. Общината разполага с необходимите финансови средства за управление и поддържане на имотите.

Припомняме, че община  Пловдив отвори офертите си за двата най-големи ремонта на пътна инфраструктура  , които предстоят – за Рогошко шосе  и Голямоконарско шосе на обща стойност от 34 млн. лева.

Прогнозна стойност  за реконструкцията на Голямоконарско шосе е  от 19 млн. лева с ДДС,.  Строителните дейности ще бъдат от землищната граница на Община Пловдив ( Царацовски пътен възел)  до бул. „Дунав”.  Реконструкцията и разширението ще бъде по одобрен проект – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи , ново кръгово кръстовище  и локали. Също така ще има нова ВиК мрежа, отводнителни съоръжения,  напоителна система, нови стълбове и ЛЕД осветление. Максималният срок на всички дейност трябва да не е по-дълъг от 24 месеца.

Обичайните заподозрени в битка за 34 млн. лева за двата най-големи ремонта в ПловдивДо края на годината може да има избрани изпълнители за ремонтите на Голямоконарско и Рогошко шосе